1
00:00:13,460 --> 00:00:15,932
Scénář 37...

2
00:00:15,993 --> 00:00:18,995
předávka mezi špiony.

3
00:00:50,360 --> 00:00:52,361
Pharaoh, prosím.

4
00:00:58,801 --> 00:01:04,311
Nevím, co je chladnější,
jestli vítr nebo zima.

5
00:01:04,372 --> 00:01:06,283
A otravná zima
přichází rychleji,

6
00:01:06,343 --> 00:01:09,144
je tady příjemně
z pod toho větru.

7
00:01:30,966 --> 00:01:32,641
Ty tam.

8
00:01:32,701 --> 00:01:34,935
Kolik za jedno
z nich chceš?

9
00:01:37,306 --> 00:01:39,448
Obávám se,
že nejsou na prodej.

10
00:01:39,508 --> 00:01:42,651
Dohoda s provianťákem.

11
00:01:42,711 --> 00:01:45,546
Otáčíš se ke mně zády?

12
00:01:48,309 --> 00:01:50,791
Je to jen jedno
mizerné vejce.

13
00:01:50,851 --> 00:01:53,527
Štědře za něj zaplatím.

14
00:01:53,587 --> 00:01:56,064
Tak co kdyby ses přestal
chovat jako hulvát,

15
00:01:56,124 --> 00:01:59,556
předtím, než ti jedno
z nich narvu do krku?

16
00:02:02,596 --> 00:02:05,765
Podívej, co jsi to udělal.

17
00:02:08,769 --> 00:02:11,371
Co to je?

18
00:02:25,185 --> 00:02:30,156
Zrádce. Zrádce.
Zabil jsem zrádce.

19
00:02:45,037 --> 00:02:48,606
Pokus, další pokus.

20
00:03:14,885 --> 00:03:19,885
<font color="#00ffff">Translate by: Tatpare, ACIN
www.tvguru.cz/acin FB: TURN CZ/SK</font>

21
00:03:24,107 --> 00:03:26,374
Na rámě muškety!

22
00:03:44,846 --> 00:03:48,384
Dnes ráno byla provedena
výměna zajatců, excelence.

23
........