1
00:00:38,360 --> 00:00:43,077
Paisley Group již vede
dalších 500 společností Fortune

2
00:00:43,079 --> 00:00:45,412
v globálním a průmyslovém trendu

3
00:00:45,414 --> 00:00:48,115
ohledně spotřebitelského využití ekologicky šetrných výrobků,

4
00:00:48,117 --> 00:00:50,484
a zároveň poskytuje konkurenční výhody

5
00:00:50,486 --> 00:00:52,619
v účinnosti a bezpečnosti.

6
00:00:52,621 --> 00:00:53,988
Nyní, to neznamená, že ...

7
00:00:53,990 --> 00:00:55,822
Ne teď. Nikdy ne.

8
00:00:55,824 --> 00:01:00,226
Ach ... to zní jako by naši
protestující přátelé s námi souhlasili.

9
00:01:00,228 --> 00:01:02,729
Teď není čas na oběd.

10
00:01:03,899 --> 00:01:06,700
Dobrá. Stručně řečeno, fúze
našich dvou velkých společností

11
00:01:06,702 --> 00:01:09,235
nám zajistí konkurenční výhodu.

12
00:01:09,237 --> 00:01:12,272
Ale co je důležitější,
pro penzijní fondy, které spravujete -

13
00:01:12,274 --> 00:01:14,908
pro ně to bude znamenat větší návratnost
ohledně vašich investic.

14
00:01:14,910 --> 00:01:16,475
Nyní ... máte ještě nějaké otázky?

15
00:01:16,477 --> 00:01:17,843
Jo. Pane Paisley.

16
00:01:17,845 --> 00:01:21,314
Jak veliký pokles pracovní síly
na domácím trhu očekáváte

17
00:01:21,316 --> 00:01:22,515
v důsledku tohoto spojení?

18
00:01:22,517 --> 00:01:24,918
Mluvíte jako jeden
z těch demonstrantů venku.

19
00:01:26,554 --> 00:01:29,255
Bohužel, to může být
ve Státech až 20 %.

20
00:01:29,257 --> 00:01:31,690
Doufáme, že to udržíme do této hodnoty.

21
00:01:31,692 --> 00:01:34,393
A co žaloba ohledně neoprávné výpovědi
Vašeho bývalého finančního ředitele?

22
00:01:34,395 --> 00:01:35,661
Nuže, nejsem hlupák.

23
00:01:35,663 --> 00:01:37,530
Přenechal jsem to mojí právničce.
........