1
00:00:02,000 --> 00:00:09,900
<b><u>starwars.cz uvádí:
STAR WARS: Klonové války</u></b>

2
00:00:12,200 --> 00:00:16,700
<i>Síla povahy může
přemoci sílu v počtu.</i>

3
00:00:18,200 --> 00:00:20,408
<i>Smrt a zkáza!</i>

4
00:00:20,409 --> 00:00:25,600
<i>Darth Maul a Savage Oppress vpadli
do Vnějšího okraje, kde šíří chaos.</i>

5
00:00:25,601 --> 00:00:28,200
<i>Po té, co zachránil svého
zlomeného bratra,</i>

6
00:00:28,201 --> 00:00:31,942
<i>Savage a Maul vraždí
a drancují na každém kroku.</i>

7
00:00:31,943 --> 00:00:36,900
<i>Naplněni zlostí a touhou po odplatě
hledají východisko ve své nové alianci,</i>

8
00:00:36,901 --> 00:00:41,900
<i>zatímco se zprávy o jejich brutálních
útocích šíří napříč galaxií...</i>

9
00:01:07,450 --> 00:01:10,916
Rozptylte se!
Chci oskenovat celý perimetr.

10
00:01:11,728 --> 00:01:16,061
SD-357, našel jsi někoho v jižní chodbě?

11
00:01:18,460 --> 00:01:21,299
357, kde jsi?

12
00:01:25,566 --> 00:01:27,273
Narušitelé!

13
00:01:29,302 --> 00:01:32,048
Právě se dopouštíte celogalaktického...

14
00:02:03,290 --> 00:02:06,300
Podívej, bratře.
Celej majlant.

15
00:02:06,301 --> 00:02:10,043
Žádné jmění Kenobiho neusmrtí.

16
00:02:10,044 --> 00:02:13,642
Kredity jsou bezvýznamné,
nemáme-li plán na přežití.

17
00:02:13,643 --> 00:02:19,350
Jediové nás loví.
Budeme donuceni se jim postavit.

18
00:02:19,351 --> 00:02:22,150
A vyřídíme si to s nimi.

19
00:02:22,151 --> 00:02:24,384
Je jich příliš mnoho.

20
00:02:24,385 --> 00:02:27,818
K pokračování musíme mít
jednu jednotnou vizi.

21
00:02:28,693 --> 00:02:30,200
Mou vizi.

22
00:02:30,201 --> 00:02:34,241
Bratře, nech nás sdílet naši sílu.

........