1
00:00:02,000 --> 00:00:10,150
<b>starwars.cz uvádí:
STAR WARS: Klonové války</b>

2
00:00:13,000 --> 00:00:16,750
<i>Neposlušnost je touha po změně.</i>

3
00:00:18,336 --> 00:00:21,000
<i>Válka ve vnitřním pásu.</i>

4
00:00:21,001 --> 00:00:25,154
<i>Vůdkyně rebelů Steela Gerrera
spojila síly s generálem Tandinem.</i>

5
00:00:25,155 --> 00:00:29,000
<i>Po statečné záchraně bývalého
krále Onderonu před popravou,</i>

6
00:00:29,001 --> 00:00:34,000
<i>unikají pasti připravenou separatistickým
králem Rashem a doidím generálem Kalanim.</i>

7
00:00:34,001 --> 00:00:39,782
<i>Jak podpora veřejnosti a neklid sílí,
Ahsoka nadále sleduje úsilí povstalců.</i>

8
00:00:39,783 --> 00:00:44,381
<i>Ti se spojují s Remsisem Dedupem,
aby obnovili jeho vládu jako pravého krále</i>

9
00:00:44,382 --> 00:00:50,000
<i>a konečně skoncovali se
separatistickou okupací Onderonu.</i>

10
00:01:03,455 --> 00:01:05,964
Zachytil jsem elektromagnetické pole.

11
00:01:05,965 --> 00:01:09,419
- Rozumím, rozumím.
- Přichází to odsud.

12
00:01:17,200 --> 00:01:24,904
<i>Mí spoluobčané, nepřicházím jako
váš král, ale jako služebník Onderonu.</i>

13
00:01:24,905 --> 00:01:27,666
<i>Jsme uprostřed velkého utrpení.</i>

14
00:01:27,667 --> 00:01:35,500
<i>Konfederace využila nedávné útoky jako
možnost upevnit svůj statut na Onderonu.</i>

15
00:01:35,501 --> 00:01:41,800
<i>Obvinili mě, že vedu ty
takzvané teroristy. To je lež,</i>

16
00:01:41,801 --> 00:01:49,750
<i>kterou si vymysleli, aby mohli omezit vaši
svobodu a použít smrtící sílu proti lidu.</i>

17
00:01:49,751 --> 00:01:53,799
<i>Pravdou je, že jsem se s nimi
nikdy předtím nesetkal.</i>

18
00:01:53,800 --> 00:01:58,021
<i>Poznal jsem je nyní,
jako pravé děti Onderonu.</i>

19
00:01:58,022 --> 00:02:04,350
<i>Ty, kteří nevzdávají naší svobodu
těm, kdož se proti nám spikli.</i>

20
00:02:04,351 --> 00:02:09,350
<i>Naše osudy jsou svázány
s nimi i s touto planetou.</i>

21
00:02:09,351 --> 00:02:14,046
<i>Musíme všichni povstat a bránit je.</i>

........