1
00:00:02,000 --> 00:00:10,400
<b><u>starwars.cz uvádí:
STAR WARS: Klonové války</u></b>

2
00:00:12,506 --> 00:00:17,059
<i>Jedna vize může mít
mnoho výkladů.</i>

3
00:00:18,396 --> 00:00:20,150
<i>Ďábelská aliance!</i>

4
00:00:20,151 --> 00:00:25,900
<i>Darth Maul a Savage Opress
opět unikly útoku Obi-Wana Kenobiho.</i>

5
00:00:25,901 --> 00:00:29,072
<i>S plánem na sestavení
zločinné organizace v troskách</i>

6
00:00:29,073 --> 00:00:34,236
<i>je osud bratří na pokraji velké
změny, jak jsou sotva naživu,</i>

7
00:00:34,237 --> 00:00:37,150
<i>unášeni neznámým vesmírem.</i>

8
00:01:18,650 --> 00:01:22,350
- Co jste zač?
- Máme se o ně postarat?

9
00:01:22,351 --> 00:01:25,850
Ne.
Chci slyšet jejich příběh.

10
00:01:25,851 --> 00:01:29,250
Pokud jsou nepřáteli Jediů,
tak jsou mými přáteli.

11
00:01:29,251 --> 00:01:31,880
Naložte je!

12
00:02:57,350 --> 00:02:59,900
Savagi.

13
00:03:07,900 --> 00:03:11,481
Jediové nejste.
Tak co tedy jste?

14
00:03:15,623 --> 00:03:19,550
Jsme Sithové.

15
00:03:19,551 --> 00:03:21,976
Sloužíte hraběti Dookuovi?

16
00:03:21,977 --> 00:03:25,150
Já nesloužím nikomu!

17
00:03:25,151 --> 00:03:29,350
Myslel jsem, že mohou být pouze
dva Sithové. Mistr a učedník.

18
00:03:29,351 --> 00:03:36,150
My jsme bratři.
Praví lordi ze Sithu.

19
00:03:36,151 --> 00:03:37,950
Co se stalo s vaší lodí?

20
00:03:37,951 --> 00:03:40,687
Byla zničena Jediem.

21
00:03:40,688 --> 00:03:42,600
Víte kterým Jediem?

22
00:03:42,601 --> 00:03:45,099
Kenobim!

23
........