1
00:00:17,364 --> 00:00:21,601
RAMÓN Y CAJAL
(Príbeh sily vôle)

2
00:01:20,924 --> 00:01:23,363
1. časť

3
00:04:18,184 --> 00:04:21,823
Narodil som sa 1. mája

4
00:04:21,824 --> 00:04:27,703
1852 v Petilla de Aragon,

5
00:04:27,704 --> 00:04:30,023
málo známej usadlosti v Navarre,

6
00:04:30,024 --> 00:04:33,983
zaujímavo geograficky vsadenej

7
00:04:33,984 --> 00:04:37,063
do stredu provincie Zaragoza,

8
00:04:37,064 --> 00:04:41,223
neďaleko od Sos.

9
00:04:41,224 --> 00:04:46,183
Bol to osud profesie lekára,
ktorý doviedol môjho otca

10
00:04:46,184 --> 00:04:50,863
Justa Ramóna Casasúsa,
čistokrvného Aragónca,

11
00:04:50,864 --> 00:04:56,023
skromného chirurga
a príležitostného holiča

12
00:04:56,024 --> 00:05:01,063
do málo známej dediny,
kde som prvýkrát uvidel svetlo sveta

13
00:05:01,064 --> 00:05:03,663
a kde som žil

14
00:05:03,664 --> 00:05:10,862
prvé dva roky môjho života.

15
00:05:50,504 --> 00:05:55,423
Uvidíme, koľko vedomostí sa zmestí
do tejto tvojej hlavičky.

16
00:05:55,424 --> 00:06:00,303
Moje ranné detstvo,
okrem dvoch rokov v Petille

17
00:06:00,304 --> 00:06:04,463
a jedného v Larrés,
kde sa narodil môj brat Pedro,

18
00:06:04,464 --> 00:06:07,023
prebiehalo čiastočne v Lune,

19
00:06:07,024 --> 00:06:10,023
husto zaobývanom meste
v provincii Zaragoza

20
00:06:10,024 --> 00:06:13,983
a čiastočne vo Valpalmas,
v oveľa skromnejšom meste,

21
00:06:13,984 --> 00:06:17,063
kde som žil štyri roky

22
00:06:17,064 --> 00:06:23,354
a kde sa narodili
moje dve sestry, Pabla a Jorja.

23
........