1
00:00:01,163 --> 00:00:02,893
Někteří tvrdí, že svatební den

2
00:00:02,894 --> 00:00:05,128
je ten nejromantičtější den
ve vašem životě.

3
00:00:09,761 --> 00:00:13,626
Ale někteří oponují,
že je to den po svatbě.

4
00:00:15,027 --> 00:00:16,793
Dobré ráno, paní Lafriqueová.

5
00:00:16,794 --> 00:00:18,860
Dobré ráno pane paní Lafriqueové.

6
00:00:24,294 --> 00:00:27,900
Zatímco pro vás dva je
naprosto legální

7
00:00:27,901 --> 00:00:29,948
pečetit toto manželství
tak často, jak chcete,

8
00:00:29,949 --> 00:00:31,809
tak pochybuju, že se
do školy dostanete včas.

9
00:00:32,342 --> 00:00:34,935
Promiňte, drazí!
Jsme pozadu s vysáváním!

10
00:00:35,168 --> 00:00:36,900
Oni to zpečeťují?!

11
00:00:36,901 --> 00:00:38,434
Jo.

12
00:00:38,435 --> 00:00:40,015
Znamená zpečetění to,

13
00:00:40,016 --> 00:00:42,157
co si myslím?

14
00:00:42,435 --> 00:00:44,167
Oni ...

15
00:00:44,168 --> 00:00:45,933
Znamenalo to to,
co jsem si myslel.

16
00:00:45,934 --> 00:00:47,234
Dobrá, ven!
Všichni ven!

17
00:00:47,235 --> 00:00:49,167
- Dobře.
- Velmi citlivé.

18
00:00:49,168 --> 00:00:50,778
Proto se lidi neberou,

19
00:00:50,779 --> 00:00:53,334
když musí druhý den do školy.

20
00:00:53,335 --> 00:01:06,333
SUBURGATORY 3x13 - Stiiiiiiill Horny
Překlad: tarba + Elanne

22
00:01:06,335 --> 00:01:10,766
Lisina a Malikova svatba byla
význačná z jiného důvodu...

23
00:01:10,767 --> 00:01:13,125
byla to první školní noc v celém

24
........