1
00:00:29,080 --> 00:00:31,514
Ne.

2
00:00:31,574 --> 00:00:34,352
Tallmadge.

3
00:00:34,412 --> 00:00:36,766
Ne.

4
00:00:36,827 --> 00:00:39,465
Tallmadge. Ne.

5
00:00:39,525 --> 00:00:43,203
Samuel. Samuel Tallmadge.

6
00:00:43,264 --> 00:00:46,485
Důstojník Rebelů,
zajatý na Valcour Island.

7
00:00:46,545 --> 00:00:49,058
- Ne.
- Ano?

8
00:00:49,118 --> 00:00:50,487
Tallmadge.

9
00:00:50,548 --> 00:00:52,722
Tady je.

10
00:00:52,783 --> 00:00:54,678
Nebo spíš byl.

11
00:00:54,739 --> 00:00:57,480
Zemřel těsně před Vánoci.

12
00:00:57,657 --> 00:01:02,928
Údajně na úplavici.

13
00:01:02,988 --> 00:01:06,293
Děkujeme, že jste navštívili Jersey.

14
00:01:08,949 --> 00:01:10,666
Kdo byl jeho spolubydlící?

15
00:01:13,412 --> 00:01:14,624
Spolubydlící?

16
00:01:14,685 --> 00:01:19,084
Víte, jak to myslím.
Člověk, se kterým se nejvíc bavil.

17
00:01:19,144 --> 00:01:22,826
- Jak to mám sakra vědět?
- Ihned ho najděte,

18
00:01:22,886 --> 00:01:25,655
dřív, než vás
hodím přes palubu.

19
00:01:27,765 --> 00:01:30,234
Do toho.

20
00:01:32,189 --> 00:01:34,002
No tak.

21
00:01:34,063 --> 00:01:38,047
Na podobné lodi
jsem strávil tři roky.

22
00:01:38,107 --> 00:01:41,679
Přátele si vytvoříš rychle,
jinak zemřeš.

23
00:01:44,984 --> 00:01:47,489
Přivezla mě stejná loď.

24
........