1
00:01:42,700 --> 00:01:46,333
Hra o tróny S04 E07
Práva Bohov a ľudí

2
00:01:52,572 --> 00:01:55,624
Urobil som pre teba dohodu,
aby si si udržal nevďačnú hlavu

3
00:01:55,658 --> 00:01:57,576
na nevďačnom krku
o chvíľu dlhšie.

4
00:01:57,627 --> 00:01:59,461
<i> Prepáč, </i>
<i> za čo som ti vďačný?</i>

5
00:01:59,496 --> 00:02:01,246
Za príležitosť žiť a zomrieť na Stene

6
00:02:01,297 --> 00:02:03,248
ako trest za trestný čin,
ktorý som nespáchal?

7
00:02:03,299 --> 00:02:05,501
Zahodil si svoj život.
Zahodil si ho preč.

8
00:02:05,552 --> 00:02:08,253
To nie je vtip.
Môžeš to pochopiť,však?

9
00:02:08,255 --> 00:02:10,973
Samozrejme, že to je vtip,
len nie je veľmi smiešny.

10
00:02:13,760 --> 00:02:15,677
Nemohol som...

11
00:02:15,729 --> 00:02:17,596
Nemohol som ju počúvať,

12
00:02:17,647 --> 00:02:20,065
ako tam stojí a hovorí lži.

13
00:02:20,100 --> 00:02:21,433
Nemohol som to urobiť.

14
00:02:21,484 --> 00:02:24,069
Zamiloval si sa do kurvy.

15
00:02:24,104 --> 00:02:26,155
Áno, zamiloval som sa do kurvy.

16
00:02:26,189 --> 00:02:29,942
A bol som tak hlúpy, že som si myslel,
že ona sa zamilovala do mňa.

17
00:02:34,247 --> 00:02:36,331
Dohodu, ktorú si urobil,

18
00:02:36,366 --> 00:02:39,118
bolo všetko, čo otec chcel.

19
00:02:39,169 --> 00:02:40,452
<i>Vidiš to?</i>

20
00:02:40,503 --> 00:02:42,371
<i>Teba dostane späť
ako svojho dediča. </i>

21
00:02:42,422 --> 00:02:44,623
<i> Budúci Lord zo Skaly.</i>

22
00:02:44,625 --> 00:02:47,292
A mňa pošle na Čierny hrad,

23
00:02:47,343 --> 00:02:49,128
........