1
00:01:36,427 --> 00:01:40,386
<i>Ani nevím, proč jsem
vždy měl rád historky z přístavů.</i>

2
00:01:40,507 --> 00:01:44,295
<i>Snad proto, že v každém přístavu
přebývá část naší duše,</i>

3
00:01:44,427 --> 00:01:48,500
<i>skryta v ozvěně lodních sirén.</i>

4
00:01:52,627 --> 00:01:56,700
<i>Každý přístav má své kouzlo.</i>

5
00:01:56,747 --> 00:01:58,942
<i>Skýtá možnost odplout daleko.</i>

6
00:01:59,107 --> 00:02:02,782
<i>Kdo z nás někdy nezatoužil
vydat se do dalekých končin...</i>

7
00:02:02,827 --> 00:02:06,502
<i>do vysněných krajin,
do pohádkových míst?</i>

8
00:02:06,547 --> 00:02:10,745
<i>I kdyby ta místa existovala pouze
v našich představách a snech.</i>

9
00:02:11,387 --> 00:02:15,300
<i>Kdo by nechtěl
začít znovu,</i>

10
00:02:15,387 --> 00:02:19,221
<i>odplout navždy do neznáma,</i>

11
00:02:19,307 --> 00:02:23,300
<i>daleko od závazků, povinností,
okolností,</i>

12
00:02:23,387 --> 00:02:27,380
<i>daleko od všeho, co lidem brání
v uskutečnění snů,</i>

13
00:02:27,467 --> 00:02:31,619
<i>pryč z každodenní rutiny
a šedé skutečnosti?</i>

14
00:02:33,187 --> 00:02:37,339
<i>Duše touží po
odletu ze všednosti,</i>

15
00:02:37,707 --> 00:02:40,585
<i>s bílými racky</i>

16
00:02:40,667 --> 00:02:42,862
<i>se vydat za odplouvajícími loděmi.</i>

17
00:02:43,067 --> 00:02:45,023
<i>A přesto zůstáváme,</i>

18
00:02:45,107 --> 00:02:47,098
<i>osudem připoutáni</i>

19
00:02:47,147 --> 00:02:49,138
<i>ke svému místu.</i>

20
00:02:49,187 --> 00:02:53,226
<i>S vírou ve štěstí.</i>

21
00:02:53,507 --> 00:02:56,579
<i>O tom pojednávají
přístavní historky.</i>

22
00:02:58,707 --> 00:03:01,540
<i>V našem příběhu právě připlula loď.</i>

23
........