1
00:00:42,602 --> 00:00:45,001
LONDÝN

2
00:01:16,681 --> 00:01:18,281
Videli ste, čo sa stalo?

3
00:01:35,921 --> 00:01:37,201
LONDÝNSKA EKONOMICKÁ ŠKOLA

4
00:01:37,361 --> 00:01:38,641
Čo sa deje?

5
00:01:38,801 --> 00:01:40,721
Choď dnu. Je to v správach.

6
00:01:48,681 --> 00:01:52,361
Potom, o 18 minút neskôr,
narazilo druhé do druhej dvojičky.

7
00:01:52,681 --> 00:01:56,361
Opíšete nám situáciu v New Yorku

8
00:01:56,601 --> 00:01:57,961
v bežné ráno,

9
00:01:58,041 --> 00:02:00,761
keď sú ulice zrejme plné ľudí
idúcich do práce?

10
00:02:01,001 --> 00:02:02,681
Tu v New Yorku je krásny deň.

11
00:02:03,001 --> 00:02:07,321
Všetci sú v uliciach, na strechách budov
alebo telefonujú z mobilov.

12
00:02:07,561 --> 00:02:09,801
Ľudia nemôžu uveriť, čo sa stalo.

13
00:02:10,121 --> 00:02:12,521
Vzhľadom na to,
že ide o finančnú štvrť...

14
00:02:12,841 --> 00:02:15,241
Ty si Američan, však?
Je mi to ľúto.

15
00:02:15,881 --> 00:02:19,561
Úplne jednoznačne tam budú ľudia.

16
00:02:19,881 --> 00:02:23,081
A čo záchranné služby?

17
00:02:24,041 --> 00:02:26,361
Ja, John Patrick Ryan,

18
00:02:26,521 --> 00:02:31,081
slávnostne prisahám, že budem
dodržiavať a chrániť Ústavu USA

19
00:02:31,401 --> 00:02:33,481
pred všetkými, zahraničnými
aj domácimi nepriateľmi,

20
00:02:33,801 --> 00:02:36,361
že jej budem verný a oddaný...

21
00:02:36,521 --> 00:02:38,121
AFGANISTAN 2003
O 18 MESIACOV

22
00:02:38,281 --> 00:02:40,201
...že budem plniť rozkazy
prezidenta Spojených štátov

23
00:02:40,441 --> 00:02:42,761
a rozkazy
........