1
00:00:00,907 --> 00:00:02,141
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,143 --> 00:00:04,276
Tomu vyděrači.
Zaplatím mu.

3
00:00:04,278 --> 00:00:07,780
<i>Krev a kobylky?
To je Exodus.</i>

4
00:00:07,782 --> 00:00:09,281
Bůh se dívá a on to ví.

5
00:00:09,283 --> 00:00:10,482
Co ví?

6
00:00:11,752 --> 00:00:13,652
Stavte se pro mě za hodinu.
Vyzvedneme ty peníze.

7
00:00:13,654 --> 00:00:15,888
On zaplatí?
Milion dolarů?

8
00:00:17,058 --> 00:00:18,457
Vy jste mě tu zamknul?

9
00:00:18,459 --> 00:00:20,259
Zítra je velký den.
Odpočiň si.

10
00:00:20,261 --> 00:00:21,961
To je Sam Hess.

11
00:00:21,963 --> 00:00:23,329
Mohlo by to být, třeba, dílo
organizovaného zločinu?

12
00:00:23,331 --> 00:00:24,697
Jsme z Farga.

13
00:00:24,699 --> 00:00:26,665
Najdete ho, že jo?
Toho, toho chlápka, co to udělal.

14
00:00:26,667 --> 00:00:28,634
Potřebuju jméno.

15
00:00:28,636 --> 00:00:29,668
Malvo! Malvo!

16
00:00:29,670 --> 00:00:31,070
Lorne Malvo?

17
00:00:31,072 --> 00:00:33,372
On ho zabil.
On zabil Hesse.

18
00:00:38,646 --> 00:00:42,804
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

19
00:00:46,733 --> 00:00:51,232
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

20
00:00:54,326 --> 00:00:58,723
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

21
00:01:03,179 --> 00:01:07,300
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

22
00:01:51,398 --> 00:01:54,150
Překlad a časování - Anniie126

23
........