1
00:00:19,967 --> 00:00:23,967
preložil adams701 do cz bodlina30

2
00:00:27,167 --> 00:00:29,167
Kwazalu-Natal, Jižní Afrika
1978

3
00:00:36,167 --> 00:00:37,666
Otče!

4
00:00:44,834 --> 00:00:45,999
Otče!

5
00:00:52,167 --> 00:00:53,167
Otče!

6
00:01:19,367 --> 00:01:22,367
Kapské Město, Jižní Afrika
2013

7
00:01:50,542 --> 00:01:51,624
Děti..., Děti...

8
00:01:53,417 --> 00:01:54,417
Jacobsi!

9
00:01:55,500 --> 00:01:57,041
Děti se ztrácejí v
Khayelitshii.

10
00:01:57,834 --> 00:01:59,624
Lidi na tom dělaj, víš.

11
00:01:59,792 --> 00:02:01,833
Stále se to pokoušíme potvrdit.
Každopádně.

12
00:02:05,459 --> 00:02:06,459
Ahoj, Dane.

13
00:02:07,434 --> 00:02:08,434
Kde to je?

14
00:02:08,459 --> 00:02:09,791
V Botanických zahradách.

15
00:02:10,292 --> 00:02:12,208
Zavezu děti do školy
a hned jsem tam...

16
00:02:12,375 --> 00:02:13,458
Tome! Gary!

17
00:02:13,584 --> 00:02:14,791
Děláš si ze mně srandu?

18
00:02:15,000 --> 00:02:16,208
Jdi se obléct.

19
00:02:16,375 --> 00:02:18,015
Máma by mě pustila...
No tak kluci.

20
00:02:18,334 --> 00:02:20,791
-Volal jsi Brianovi?
-Nechal jsem mu pár vzkazů.

21
00:02:47,000 --> 00:02:48,291
- Sokhela.
- Zdravim.

22
00:02:48,459 --> 00:02:50,374
Fletcher. Teď pracuješ
v terénu?

23
00:02:50,500 --> 00:02:52,041
Potřeboval jsem změnit prostředí.
........