1
00:02:18,731 --> 00:02:21,959
MNOHO POVYKU PRO NIC

2
00:02:48,212 --> 00:02:51,071
Podle dopisu dorazí vládce
Aragonu, Don Pedro,

3
00:02:51,215 --> 00:02:53,030
do Messiny již dnes.

4
00:02:53,133 --> 00:02:55,909
Je už blízko. Necelých 9 mil
odsud.

5
00:02:56,053 --> 00:02:58,996
Kolik mužů přišlo o život?

6
00:02:59,098 --> 00:03:01,494
Těch s titulem jen pár.
Z významných žádný.

7
00:03:01,643 --> 00:03:03,375
Vítězství jest dvojnásobné,

8
00:03:03,436 --> 00:03:06,249
když vítěz přivádí
plný počet mužů.

9
00:03:06,398 --> 00:03:09,328
Čtu zde, že Don Pedro
zahrnul poctami

10
00:03:09,399 --> 00:03:11,795
florentinského mladíka
jménem Claudio.

11
00:03:11,985 --> 00:03:13,835
Mnohokrát se vyznamenal.

12
00:03:13,945 --> 00:03:16,175
A Don Pedro jeho zásluhy
neopomněl.

13
00:03:16,322 --> 00:03:18,921
Claudio, ač mlád, bojoval
velmi udatně.

14
00:03:19,033 --> 00:03:22,142
V rouše beránčím
bil se jako lev.

15
00:03:23,288 --> 00:03:27,226
Pěkně prosím, signor Benemachr
z války se vrátil?

16
00:03:27,333 --> 00:03:29,314
Toho já neznám, madam.

17
00:03:29,419 --> 00:03:31,768
Sestřenka myslí pana
Benedicka z Padovy.

18
00:03:31,921 --> 00:03:34,484
Vrátil se. V dobré náladě.
A žertuje jako vždy.

19
00:03:34,549 --> 00:03:38,156
Prozraďte mi, pane, kolik mužů
ve válce zabil a snědl?

20
00:03:38,303 --> 00:03:40,153
Stačí mi jen počet
zabitých.

21
00:03:40,305 --> 00:03:42,784
Slíbila jsem totiž sníst
všechno, co skolí.

22
........