1
00:00:01,000 --> 00:00:03,044
Isabel napsala dopis králi,
aby přijmul její rozhodnutí.

2
00:00:03,044 --> 00:00:05,630
Přísahá věrnost až do smrti,
jako to učinila v Guisandu.

3
00:00:05,631 --> 00:00:06,923
Ale král se zlobí.

4
00:00:06,923 --> 00:00:08,664
Nemůžete se setkat s Fernandem v Aragonii.

5
00:00:08,664 --> 00:00:11,837
Nebylo by možné, aby Fernando
překročil hranice bez povšimnutí.

6
00:00:11,837 --> 00:00:14,899
Když nemohu jet do Aragonii a on nemůže
přijet do Kastilie, jaké je řešení ?

7
00:00:14,899 --> 00:00:16,345
Cárdenas pojede ke dvoru v Aragonii.

8
00:00:16,345 --> 00:00:18,872
- Myslel jsem, že jste v Katalánsku.
- Stejně jako všichni ostatní.

9
00:00:18,872 --> 00:00:22,696
Kromě mého otce, Peralty, a
mužů, kteří mě doprovázejí do Kastilie.

10
00:00:22,696 --> 00:00:25,421
Dal jsem jasně najevo, že nikdo
jiný nesmí vědět, jak se tam dostanu.

11
00:00:25,421 --> 00:00:26,420
Kde je tedy ?

12
00:00:26,421 --> 00:00:28,811
Nevím, Vaše Veličenstvo.
Ale dovolte mi říci toto.

13
00:00:28,811 --> 00:00:31,243
Pošlete vojáky do Valladolidu,
než bude příliš pozdě.

14
00:00:31,243 --> 00:00:33,602
Nemyslíš, že mám už dost otevřených bojišť ?

15
00:00:33,602 --> 00:00:36,269
Bože, hlídejte hranice !
Musíte zastavit jen jednoho muže !

16
00:00:36,269 --> 00:00:37,680
Obávám se dovršení manželství, otče.

17
00:00:37,681 --> 00:00:40,422
Musíte se oddat svému manželovi.
Stanete se jeho ženou.

18
00:00:40,422 --> 00:00:44,336
A musíte souhlasit s manželskou povinností,
kdykoliv o ni požádá.

19
00:00:44,336 --> 00:00:46,520
Nezajímá mě, jak je pyšná nebo odhodlaná.

20
00:00:46,521 --> 00:00:48,760
Jako má žena, bude dělat co řeknu.

21
00:00:48,760 --> 00:00:51,900
Pokud se nám nepodaří překazit tu svatbu,
tak brzy ani jeden z nás, nebude co jsme.

22
00:00:51,900 --> 00:00:55,650
Nemám štěstí s Římem.
........