1
00:00:00,766 --> 00:00:03,276
Lidské srdce
je velký sval...

2
00:00:03,316 --> 00:00:06,628
který se smršťuje v kontrakci
až 60krát za minutu.

3
00:00:06,856 --> 00:00:08,142
To je 3 600 krát...

4
00:00:08,222 --> 00:00:11,580
V tuto chvíli
je vaše krev temně fialová.

5
00:00:11,660 --> 00:00:16,109
Protože právě dokončila přívod kyslíku
do všech částí vašeho těla.

6
00:00:18,566 --> 00:00:20,508
Pojďte za mnou.

7
00:00:21,906 --> 00:00:22,787
Pojďte.

8
00:00:27,666 --> 00:00:28,772
Iane.

9
00:00:28,892 --> 00:00:31,330
Mám otázku a potřebuju
jít na záchod.

10
00:00:31,411 --> 00:00:33,126
Co bys chtěl udělat dřív?

11
00:00:33,317 --> 00:00:34,958
- Otázku.
- Dobře.

12
00:00:35,115 --> 00:00:36,636
Kde jsou záchody?

13
00:00:37,621 --> 00:00:39,294
Kdo ví, kde jsou
záchody?

14
00:00:39,332 --> 00:00:40,167
Já vím.

15
00:00:40,362 --> 00:00:41,766
Běž s Ianem na záchod.

16
00:00:41,932 --> 00:00:43,138
Ale mně se nechce.

17
00:00:43,222 --> 00:00:45,547
Nejsme ve škole. Nikdo
nepůjde nikam o samotě.

18
00:00:45,552 --> 00:00:46,196
Proč?

19
00:00:46,352 --> 00:00:47,528
Pro případ, že se ztratíte.

20
00:00:47,604 --> 00:00:49,376
Nebo pro případ,
že nás někdo unese.

21
00:00:49,463 --> 00:00:51,898
Jestli někdo unese Iana,
tak unese i mě.

22
00:00:52,093 --> 00:00:53,159
Chci zůstat se třídou.

23
00:00:53,242 --> 00:00:55,566
........