1
00:00:00,667 --> 00:00:03,128
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:03,128 --> 00:00:05,214
Její mučení si až moc užíváš.

3
00:00:05,214 --> 00:00:05,631
Počkej.

4
00:00:05,631 --> 00:00:07,216
Chceš, aby to přeposlal
celé škole nebo ne?

5
00:00:07,216 --> 00:00:09,301
- Pořád tě nesnáším.
- Já tebe taky.

6
00:00:09,301 --> 00:00:11,386
Takže kdyby o tom Amy věděla,
upřímně si myslíš, že by jí to nevadilo?

7
00:00:11,386 --> 00:00:14,890
Možná vám ty tajný pletky nevadí,
ale mně jo.

8
00:00:14,890 --> 00:00:17,309
Přál bych si,
aby to nějak šlo.

9
00:00:17,309 --> 00:00:20,145
Můžeme mít trojku.

10
00:00:21,104 --> 00:00:24,149
- Trojku?
- Ano.

11
00:00:24,149 --> 00:00:25,275
Já jsem navrhla,

12
00:00:25,275 --> 00:00:28,570
že by si Liam mohl
užít trojku se mnou...

13
00:00:28,570 --> 00:00:31,156
...a tebou.

14
00:00:31,156 --> 00:00:33,825
Vzpomínáš, jak jsem si myslela,
že se Liam odtáhl, protože mě nechce?

15
00:00:33,825 --> 00:00:35,786
Ukázalo se, že mě chce moc.

16
00:00:35,786 --> 00:00:38,121
Jen se cítil provinile,
že to dělá tobě za zády.

17
00:00:38,121 --> 00:00:41,124
Jak jsem to uslyšela,
tak nevím, co to do mě vjelo.

18
00:00:41,124 --> 00:00:41,667
Jen...

19
00:00:41,667 --> 00:00:43,710
...jsi navrhla <i>ménage a trois</i>?

20
00:00:43,710 --> 00:00:44,336
Neboj.

21
00:00:44,336 --> 00:00:47,256
Řeknu mu, že jsem měla zatmění mozku.

22
00:00:47,256 --> 00:00:49,508
Teda, nešlo by to.
Nešly bysme do toho.

23
........