1
00:00:08,175 --> 00:00:10,636
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:10,636 --> 00:00:12,721
Její mučení si až moc užíváš.

3
00:00:12,721 --> 00:00:13,138
Počkej.

4
00:00:13,138 --> 00:00:14,723
Chceš, aby to přeposlal
celé škole nebo ne?

5
00:00:14,723 --> 00:00:16,808
- Pořád tě nesnáším.
- Já tebe taky.

6
00:00:16,808 --> 00:00:18,894
Takže kdyby o tom Amy věděla,
upřímně si myslíš, že by jí to nevadilo?

7
00:00:18,894 --> 00:00:22,397
Možná vám ty tajný pletky nevadí,
ale mně jo.

8
00:00:22,397 --> 00:00:24,816
Přál bych si,
aby to nějak šlo.

9
00:00:24,816 --> 00:00:27,653
Můžeme mít trojku.

10
00:00:29,780 --> 00:00:32,824
- Trojku?
- Ano.

11
00:00:32,824 --> 00:00:33,951
Já jsem navrhla,

12
00:00:33,951 --> 00:00:37,246
že by si Liam mohl
užít trojku se mnou...

13
00:00:37,246 --> 00:00:39,831
...a tebou.

14
00:00:39,831 --> 00:00:42,501
Vzpomínáš, jak jsem si myslela,
že se Liam odtáhl, protože mě nechce?

15
00:00:42,501 --> 00:00:44,461
Ukázalo se, že mě chce moc.

16
00:00:44,461 --> 00:00:46,797
Jen se cítil provinile,
že to dělá tobě za zády.

17
00:00:46,797 --> 00:00:49,800
Jak jsem to uslyšela,
tak nevím, co to do mě vjelo.

18
00:00:49,800 --> 00:00:50,342
Jen...

19
00:00:50,342 --> 00:00:52,386
...jsi navrhla <i>ménage a trois</i>?

20
00:00:52,386 --> 00:00:53,011
Neboj.

21
00:00:53,011 --> 00:00:55,931
Řeknu mu, že jsem měla zatmění mozku.

22
00:00:55,931 --> 00:00:58,183
Teda, nešlo by to.
Nešly bysme do toho.

23
........