1
00:00:08,885 --> 00:00:10,819
Má teplotu 39,4°C.

2
00:00:10,887 --> 00:00:12,650
A proč se vůbec
staráme?

3
00:00:12,722 --> 00:00:15,623
Protože jsme lidské bytosti.
Tohle my děláme.

4
00:00:15,892 --> 00:00:18,156
Říkal, že byl na slavnostním
obědě.

5
00:00:18,227 --> 00:00:19,626
Ty ses probral jeho historií?

6
00:00:19,695 --> 00:00:21,856
Ten chlap vypadá jako by měl v puse knédl.
Měli byste ho vidět.

7
00:00:21,931 --> 00:00:25,025
Ty ses ho ptal, co za knížku
zrovna čte?

8
00:00:25,101 --> 00:00:27,433
Je k popukání sledovat
ho, jak se snaží mluvit.

9
00:00:27,503 --> 00:00:29,528
Zeptal jsem se na všechno,
co mě napadlo.

10
00:00:29,605 --> 00:00:31,903
Oblíbená barva. "Mvooodrá".

11
00:00:32,241 --> 00:00:35,108
Oblíbená věc na dortu.

12
00:00:37,313 --> 00:00:41,750
Věřte mi. Nikdy nevíte, co za věc může odkrýt
klíč k vašemu vyléčení.

13
00:00:42,452 --> 00:00:44,352
Šlehačka.

14
00:00:44,821 --> 00:00:47,984
Zeptal jsem se, jestli si je jistý.
Kam jdeš?

15
00:00:48,057 --> 00:00:49,490
Jsi hajzl.

16
00:00:49,559 --> 00:00:51,083
Já vím, kam jdeš?

17
00:00:51,160 --> 00:00:54,493
Buď jde o toxin, infekci
nebo alergickou reakci.

18
00:00:54,564 --> 00:00:56,964
Hádám, že jsi mu dal epinefrin,
takže to vylučuje alergii.

19
00:00:57,033 --> 00:00:59,297
Dal ho na antibiotika
pro případ, že jde o infekci...

20
00:00:59,368 --> 00:01:01,700
a pokud jde o toxin,
tak si ho tu necháme přes noc

21
00:01:01,771 --> 00:01:03,636
a když ten otok splaskne,
tak ho pošleme domů.

22
00:01:03,706 --> 00:01:05,674
........