1
00:00:01,093 --> 00:00:03,566
- Mimochodem, pozval jsi Quirka?
- Pozval.

2
00:00:03,601 --> 00:00:07,910
Radši bude podpírat bar v McGonagle
než aby vzdal čest svému otci.

3
00:00:08,220 --> 00:00:10,022
Někteří lidé by neměli mít děti.

4
00:00:10,022 --> 00:00:11,501
A kdo o tom rozhoduje, Garrete?

5
00:00:11,573 --> 00:00:14,061
Půlku noci jsem nespala,
strachovala jsem se o Phoebe.

6
00:00:14,525 --> 00:00:16,482
Nepřemýšlíš o tom, že
znovu utečeš, viď?

7
00:00:17,477 --> 00:00:18,330
Možná uprchnu s tebou.

8
00:00:19,001 --> 00:00:20,961
Musíš jí říct,
že je tvoje dcera, Quirke.

9
00:00:20,961 --> 00:00:22,761
Co tím myslíš?
Delia zemřela.

10
00:00:23,709 --> 00:00:24,701
Zemřela, když tě měla, Phoebe.

11
00:00:24,701 --> 00:00:26,826
Odložili jste mě.

12
00:00:27,960 --> 00:00:28,785
Je mi to líto.

13
00:00:31,278 --> 00:00:33,405
QUIRKE 1x02
The Silver Swan (Stříbrná labuť)

14
00:00:34,637 --> 00:00:37,348
Překlad: ArwyKraft

15
00:02:07,663 --> 00:02:08,864
Dobré ráno, doktore Quirke.

16
00:02:11,028 --> 00:02:12,749
Jsem připraven.
Stačí říct a začneme.

17
00:02:13,471 --> 00:02:14,472
Ano.

18
00:03:00,974 --> 00:03:02,295
Na zesnulou...paní Millican.

19
00:03:03,016 --> 00:03:03,977
Na paní Millican.

20
00:03:06,621 --> 00:03:09,503
Chcete, abych zavolal do márnice,
aby si ji vyzvedli?

21
00:03:09,505 --> 00:03:13,429
Ne, dejte ji do chladící místnosti,
dokud nezjistíme, co ji zabilo.

22
00:03:13,430 --> 00:03:18,116
Musím jít dnes večer ven,
takže papírování nechám na vás, ano?

23
........