1
00:00:01,026 --> 00:00:02,732
<i>V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:03,280 --> 00:00:05,158
Ten kluk se objevil v jedné
vesnici v Číně.

3
00:00:05,188 --> 00:00:06,481
Žádný průkaz ani pas.

4
00:00:06,511 --> 00:00:07,986
Od chvíle, co jsme ho našli,
neřekl ani slovo.

5
00:00:08,016 --> 00:00:09,792
Jacobe? Jsem agent
J Martin Bellamy.

6
00:00:09,822 --> 00:00:10,901
Můžeš mi říkat Marty.

7
00:00:11,307 --> 00:00:13,249
Arcadia, Missouri?
Tak odtamtud jsi?

8
00:00:14,024 --> 00:00:15,813
Pane Langstone,
nepohřešujete syna?

9
00:00:15,843 --> 00:00:17,141
- Proč?
- Našel jsem ho.

10
00:00:17,695 --> 00:00:20,438
Můj syn zemřel před 32 lety.

11
00:00:20,952 --> 00:00:21,822
Tati!

12
00:00:23,550 --> 00:00:24,360
Zlato, kdo je to?

13
00:00:25,277 --> 00:00:26,174
Jacobe.

14
00:00:26,873 --> 00:00:28,504
- Děje se něco?
- Je to zázrak.

15
00:00:28,534 --> 00:00:30,699
- Jediné co chci, je zjistit pravdu.
- Udělejte testy DNA.

16
00:00:30,767 --> 00:00:32,435
Jacob je váš syn,
pane Langstone.

17
00:00:32,503 --> 00:00:33,765
- Umřel jsem?
- Cože?

18
00:00:33,795 --> 00:00:34,718
To jsme všichni umřeli?

19
00:00:34,902 --> 00:00:35,671
Tati?

20
00:01:44,703 --> 00:01:46,707
Klid.

21
00:01:46,774 --> 00:01:48,475
Nic se neděje.

22
00:01:50,614 --> 00:01:52,412
Jenom se ti něco zdálo.

23
00:01:54,015 --> 00:01:56,616
........