1
00:00:01,074 --> 00:00:03,009
<i>V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:03,039 --> 00:00:05,579
Nepohřešujete syna?
Našel jsem ho.

3
00:00:05,646 --> 00:00:08,915
Můj syn zemřel před 32 lety.

4
00:00:08,983 --> 00:00:10,326
Tati!

5
00:00:13,186 --> 00:00:15,722
Musím ti něco říct.
Jde o Barbaru.

6
00:00:15,789 --> 00:00:17,657
Byl tam jeden muž.
On s ní spal.

7
00:00:17,725 --> 00:00:20,359
Zdá se že už
jsou dva. Navrácení.

8
00:00:20,427 --> 00:00:23,496
Ztratil jsem vědomí, a pak jsem
se před třemi dny probral.

9
00:00:23,563 --> 00:00:26,198
Ukazuje to zcela jasně,
že měl infarkt.

10
00:00:26,266 --> 00:00:27,899
Záleží na tom?

11
00:00:27,967 --> 00:00:30,569
Ten chlap, co je uvnitř.
To není táta.

12
00:00:30,637 --> 00:00:33,239
Chtěli bychom vaše povolení
k otevření jeho hrobky.

13
00:00:33,306 --> 00:00:36,175
Ten agent chce otevřít
hrobku. Já mu řekl ne.

14
00:00:36,243 --> 00:00:37,743
Může dostat soudní příkaz.

15
00:00:37,810 --> 00:00:39,378
Jediné co chci, je zjistit pravdu.

16
00:00:42,135 --> 00:00:43,278
Ano?

17
00:00:43,916 --> 00:00:45,316
- Řekni, že je to pryč.
- Ne. Ne.

18
00:00:45,384 --> 00:00:47,953
- Ne!
- Řekni, že je všechno pryč!

19
00:00:48,021 --> 00:00:49,087
Ne! Ne!

20
00:01:33,812 --> 00:01:34,864
Výborně.

21
00:01:37,346 --> 00:01:38,454
Jo!

22
00:01:39,262 --> 00:01:40,937
Teď to hoď silnějc.

23
........