1
00:00:06,549 --> 00:00:10,675
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:15,681 --> 00:00:18,838
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

3
00:00:23,135 --> 00:00:27,108
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

4
00:00:32,154 --> 00:00:35,729
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

5
00:00:57,488 --> 00:00:58,488
Pan Nygaard?

6
00:00:58,490 --> 00:00:59,923
To se vsaďte.

7
00:01:04,830 --> 00:01:06,596
- Je to kráska.
- Jo.

8
00:01:06,598 --> 00:01:09,599
Šetří sice vodou, ale
na otáčkách teda nešetřili.

9
00:01:09,601 --> 00:01:11,101
Mám odvézt tu starou?

10
00:01:11,103 --> 00:01:12,502
Jo, jestli to...

11
00:01:12,504 --> 00:01:14,404
V telefonu říkali,
že by to nebyl problém.

12
00:01:14,406 --> 00:01:17,841
Jasně. Bez problému.

13
00:01:17,843 --> 00:01:19,042
T-160, co?

14
00:01:19,044 --> 00:01:20,577
Jo.

15
00:01:20,579 --> 00:01:22,479
Ježiši.

16
00:01:22,481 --> 00:01:23,647
Už vidím,
proč jste ji vyměnil.

17
00:01:23,649 --> 00:01:25,348
Je to vážně rachotina.

18
00:01:25,350 --> 00:01:28,618
Hlavně závěs motoru.
Čínani na to použili plastový šrouby.

19
00:01:28,620 --> 00:01:29,886
Vsadím se, že poskakovala
jak pominutá.

20
00:01:29,888 --> 00:01:32,189
To ani nemáte
tušení jak.

21
00:01:32,191 --> 00:01:33,857
Pěkně rychle je přestali
vyrábět.

22
00:01:33,859 --> 00:01:35,792
Myslím, že ji dokonce
i stahovali.

........