1
00:00:01,781 --> 00:00:07,669
SÁGA RODU FORSYTŮ
VIII. část

2
00:00:13,082 --> 00:00:15,666
Boulogneský lesík, Paříž

3
00:00:44,811 --> 00:00:46,961
Snad jsem tě nevyděsil.

4
00:00:49,691 --> 00:00:51,647
Čekáš na někoho?

5
00:00:57,051 --> 00:00:58,484
Ano.

6
00:00:59,811 --> 00:01:01,403
Na můj stín.

7
00:01:06,611 --> 00:01:08,124
Tuhle dámu.

8
00:01:08,451 --> 00:01:10,681
Tvoje vina,
nedala jsi mi na vybranou.

9
00:01:11,491 --> 00:01:13,402
Vrať se ke mně a skončí to.

10
00:01:21,171 --> 00:01:24,607
- To není lidské.
- Tak proč mě pořád chceš?

11
00:01:24,851 --> 00:01:28,048
Protože ty jsi moje,
na tebe mám právo!

12
00:01:36,771 --> 00:01:38,204
Tak promiň.

13
00:01:38,491 --> 00:01:41,483
Nabízím ti, aby sis vybrala své podmínky.

14
00:01:43,211 --> 00:01:45,930
Slibuji ti oddělený dům
jen s občasnými návštěvami.

15
00:01:46,091 --> 00:01:47,490
Ne!

16
00:01:48,291 --> 00:01:49,644
Ne.

17
00:01:50,651 --> 00:01:51,925
Nic nechci.

18
00:01:53,171 --> 00:01:56,846
I když mě budeš pronásledovat
až do hrobu, nepůjdu s tebou.

19
00:01:57,931 --> 00:02:00,809
Já chci jenom dítě.
Syna.

20
00:02:01,691 --> 00:02:03,647
Za jakýchkoliv podmínek.

21
00:02:04,811 --> 00:02:06,767
- Prosím, Irene.
- Sbohem.

22
00:02:09,011 --> 00:02:12,162
Nebudeš mi dávat "sbohem".
My jsme manželé.

23
00:02:12,491 --> 00:02:15,449
Mohl bys alespoň jednou poslouchat.
........