1
00:00:20,681 --> 00:00:23,417
Rok 1453.

2
00:00:23,419 --> 00:00:25,852
Ze zemí Konstantinopole,

3
00:00:25,854 --> 00:00:29,723
se mocná síla Osmanských Turků
šíří po celém Rumunsku,

4
00:00:29,725 --> 00:00:34,494
ohrožujíce samotné srdce
Křesťanského světa.

5
00:00:34,496 --> 00:00:38,165
Z popela destrukce povstal
mladý Rumunský princ,

6
00:00:38,167 --> 00:00:41,435
rytíř tajného spolku Řád draka.

7
00:00:41,437 --> 00:00:45,972
Přímý potomek samotného
Ábela,

8
00:00:45,974 --> 00:00:49,676
princ byl pověřen vyhnat Turky
z jeho vlasti.

9
00:00:51,479 --> 00:00:53,613
Než odešel do bitvy,

10
00:00:53,615 --> 00:00:56,850
pověřil svou jedinou lásku,
aby vládla na místo něj,

11
00:00:56,852 --> 00:00:58,819
dokud se nevrátí.

12
00:01:03,057 --> 00:01:05,025
Nařídil svým nejlepším čtyřem
rytířům,

13
00:01:05,027 --> 00:01:07,093
aby ji střežili, i za cenu
svého vlastního života.

14
00:01:12,030 --> 00:01:13,498
Ochraňte ji.

15
00:01:14,902 --> 00:01:17,971
Někdo říká, že bojoval
s boží mocí.

16
00:01:17,973 --> 00:01:21,842
Ostatní, že s krví draka.

17
00:01:25,680 --> 00:01:27,481
Ti, kteří se odvážili vyslovit
jeho jméno,

18
00:01:27,483 --> 00:01:30,584
cítili na svém jazyku strach.

19
00:01:30,586 --> 00:01:31,952
Drákula.

20
00:01:52,673 --> 00:01:54,808
Doma, daleko od
krvavých bojišť,

21
00:01:54,810 --> 00:01:57,544
byla vedena další válka.

22
00:01:57,546 --> 00:02:01,515
Využitím absence nepřítomnosti
jejich pána,

........