1
00:00:00,413 --> 00:00:02,014
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,015 --> 00:00:03,615
Vyndal jsi její CMR.

3
00:00:03,616 --> 00:00:06,751
Snažíš se jen zakrýt, cos udělal.
Ten Alec Sadler, kterého znám...

4
00:00:06,752 --> 00:00:08,887
Ten Alec, kterého jsi potkala
před 2 lety, je mrtvý.

5
00:00:08,888 --> 00:00:10,122
Nebo někde pod zámkem.

6
00:00:10,123 --> 00:00:11,956
Věděla jsem to!

7
00:00:11,957 --> 00:00:14,359
Curtis, to on mě zabil.

8
00:00:14,360 --> 00:00:16,461
Chceš podvést smrt, Kellogu?

9
00:00:16,462 --> 00:00:18,430
Pomoz mi a já tě to naučím.

10
00:00:18,431 --> 00:00:19,864
To byl Matthew Kellog?

11
00:00:19,865 --> 00:00:20,865
Ano.

12
00:00:20,866 --> 00:00:23,234
Matně si vzpomínám,
že to je velké zvíře.

13
00:00:23,235 --> 00:00:24,736
Větší než Alec Sadler?

14
00:00:24,737 --> 00:00:26,471
Kdo je Alec Sadler?

15
00:00:26,472 --> 00:00:28,440
Jmenuji je Brad Tonkin.

16
00:00:28,441 --> 00:00:31,108
A už vím, proč jsem sem přišel.

17
00:00:31,109 --> 00:00:32,877
Jako by se zvedla mlha.

18
00:00:36,048 --> 00:00:37,315
Klid v mysli.

19
00:00:37,316 --> 00:00:40,452
Ten vám dodávají lidé,
kteří se o vás starají.

20
00:00:40,453 --> 00:00:42,721
Například rodinný lékař,
váš psychoterapeut,

21
00:00:42,722 --> 00:00:46,189
váš osobní trenér
a výživový poradce

22
00:00:46,190 --> 00:00:47,891
nebo fyzioterapeut.

23
00:00:47,892 --> 00:00:50,461
Celý tým lidí
starajících se o vaše blaho.

24
........