1
00:00:10,976 --> 00:00:13,220
V minulých dílech jste viděli:

2
00:00:12,314 --> 00:00:13,989
Musím mluvit s prezidentem.

3
00:00:14,081 --> 00:00:17,666
Nemůžou bombu zneškodnit.
Musíme s ní odletět pryč.

4
00:00:17,755 --> 00:00:19,833
Nulový bod musí být na přesném místě.

5
00:00:19,926 --> 00:00:23,262
Pilot se musí zřítit spolu s letadlem.

6
00:00:23,349 --> 00:00:26,401
- Kdo nakonec řídí to letadlo?
- Jack Bauer.

7
00:00:26,493 --> 00:00:30,495
- Ať připraví prezidentské letadlo.
- Můžu se zeptat, kam chcete letět?

8
00:00:30,584 --> 00:00:31,784
Do Los Angeles.

9
00:00:31,879 --> 00:00:34,516
- Kdo je to?
- Jmenuje se Júsuf Auda.

10
00:00:34,605 --> 00:00:39,950
Jeho vláda ho určila jako prostředníka.
Pomohli nám dostat od Aliho ten disk.

11
00:00:40,034 --> 00:00:43,406
Je to záznam rozhovoru z Kypru
před čtyřmi měsíci.

12
00:00:43,498 --> 00:00:47,180
- Mezi kým?
- Alim a vysokými státními úředníky.

13
00:00:47,269 --> 00:00:52,779
Tyhle země o té bombě věděly,
a koupily ji a dodaly ji Alimu?

14
00:00:52,864 --> 00:00:55,796
- Kim?
- Tati, kde seš?

15
00:00:55,883 --> 00:00:59,006
V letadle. Našli jsme tu bombu.

16
00:00:59,098 --> 00:01:03,016
Někdo s ní musel odletět nad poušť,
aby při výbuchu nikoho nezabila.

17
00:01:03,106 --> 00:01:06,787
- Ten někdo jsem já.
- Ne, tati.

18
00:01:06,876 --> 00:01:11,791
Mám tě rád nade všecko na světě.
Sbohem.

19
00:01:11,886 --> 00:01:16,814
- Georgi, co tu k čertu děláš?
- Přinesl jsem ti padák.

20
00:01:16,909 --> 00:01:19,319
Řekl jsem ti, že tam s tím letadlem doletím.

21
00:01:19,414 --> 00:01:26,599
Máš život před sebou. Zbývá jen držet
směr a výšku, a pak se zřítit k zemi.

22
00:01:26,691 --> 00:01:30,609
........