1
00:00:01,360 --> 00:00:03,010
V předchozích dílech
jste viděli...

2
00:00:03,390 --> 00:00:04,600
- Je mamka doma?
- Jo.

3
00:00:04,740 --> 00:00:06,060
Pojďme jíst,
umírám hlady.

4
00:00:06,330 --> 00:00:07,100
<i>FBI.</i>

5
00:00:07,100 --> 00:00:08,430
No už jsem párkrát volala

6
00:00:08,430 --> 00:00:10,620
kvůli tomu masakru syndikátu
ve Fargu,

7
00:00:10,630 --> 00:00:12,690
říkala jsem, že možná vím,
kdo je za něj zodpovědný.

8
00:00:12,690 --> 00:00:13,800
Ježiši.

9
00:00:13,800 --> 00:00:15,810
Odteď pracujete tady.

10
00:00:15,810 --> 00:00:17,030
Já dostal pochvalu.

11
00:00:17,190 --> 00:00:20,300
Představuji vám
Pojišťovacího agenta roku...

12
00:00:20,310 --> 00:00:21,550
Lestera Nygaarda.

13
00:00:22,850 --> 00:00:24,580
Jsem na tebe
tak pyšná, Lestere.

14
00:00:24,740 --> 00:00:25,690
Slečno?

15
00:00:25,790 --> 00:00:27,400
Mohli bychom dostat ještě
nějakou perlivou vodu?

16
00:00:39,381 --> 00:00:43,814
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

17
00:00:48,675 --> 00:00:52,280
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

18
00:00:58,424 --> 00:01:02,234
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

19
00:01:08,612 --> 00:01:10,874
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

20
00:01:11,050 --> 00:01:14,210
A tak je to u všech zvířat:
u prasat, syslů, kuřat.

21
00:01:14,240 --> 00:01:15,600
Když dost dlouho nespí,

22
00:01:15,600 --> 00:01:18,490
tak začnete pozorovat
zvláštnosti v chování.
........