1
00:00:00,560 --> 00:00:02,540
Budete mít dítě.
Uvidíte, Vaše Veličenstvo.

2
00:00:02,540 --> 00:00:06,120
A když ne, my už víme, kdo zdědí trůn.

3
00:00:06,120 --> 00:00:08,880
- Princ Alfonso.
- Ne jeho sestra Isabel?

4
00:00:08,880 --> 00:00:11,120
Žena a vládnout v Kastilii?

5
00:00:11,120 --> 00:00:13,040
Bůh chraň takovému zvěrstvu.

6
00:00:13,040 --> 00:00:15,400
Budeme mít dítě.

7
00:00:15,400 --> 00:00:17,080
Chci, aby princ Alfonso a princezna Isabel

8
00:00:17,080 --> 00:00:19,440
byli neprodleně přivedeni ke dvoru.

9
00:00:19,440 --> 00:00:20,960
Moje žena si to přeje.

10
00:00:20,960 --> 00:00:23,360
Neberte mé děti, Vaše Eminence.

11
00:00:24,280 --> 00:00:26,440
Král bude mít dítě, které chce.

12
00:00:26,440 --> 00:00:28,600
Proč mi bere moje ?

13
00:00:29,280 --> 00:00:31,720
Isabel, Alfonso, vítejte u dvora.

14
00:00:31,720 --> 00:00:33,640
Jste tu pro vaši vlastní bezpečnost.

15
00:00:33,640 --> 00:00:35,400
Jednou pochopíte to, co dělám.

16
00:00:35,400 --> 00:00:37,560
Až se moje dítě narodí,
budete se moct vrátit do Arévala.

17
00:00:38,680 --> 00:00:40,680
- Co je to?
- Děvče, Vaše Veličenstvo.

18
00:00:40,680 --> 00:00:42,680
Co se děje?

19
00:00:42,680 --> 00:00:44,680
Nepojedeme domů, Alfonso.

20
00:00:44,680 --> 00:00:47,800
Představuji tě Jeho Veličenstvu,
Alfonsu Portugalskému.

21
00:00:49,280 --> 00:00:51,600
Je mi líto, že jste podnikl tak
dlouhou cestu pro nic zanic.

22
00:00:52,480 --> 00:00:54,320
Nemám zájem o sňatek s vámi.

23
00:00:54,320 --> 00:00:56,120
Alfonso!

24
00:00:56,120 --> 00:00:58,760
........