1
00:00:06,835 --> 00:00:08,672
<i>Duchové se drží kolem mě,</i>

2
00:00:08,739 --> 00:00:12,947
<i>když mají nějaké
nedokončené záležitosti.</i>

3
00:00:13,014 --> 00:00:15,653
<i>Styl strašení mi často</i>

4
00:00:15,719 --> 00:00:18,058
<i>dá nějaké vodítko k tomu,</i>

5
00:00:18,325 --> 00:00:20,497
<i>o jakou nedokončenou
záležitost se jedná.</i>

6
00:00:20,564 --> 00:00:25,433
<i>A dokončování nedokončené
práce je doslova moje práce.</i>

7
00:00:27,545 --> 00:00:29,783
Tak pojďme na to.

8
00:00:29,850 --> 00:00:31,586
Ty nepokoje,

9
00:00:31,653 --> 00:00:34,426
o kterých jsme
spolu mluvili v telefonu,

10
00:00:34,492 --> 00:00:36,831
mohli byste
mi je znovu připomenout?

11
00:00:36,898 --> 00:00:40,038
Očividně jsem si
o tom nic nenapsal,

12
00:00:40,105 --> 00:00:42,509
a tak by mi to vážně pomohlo.

13
00:00:42,576 --> 00:00:45,549
Něco se hýbe v noci v podkroví.

14
00:00:45,616 --> 00:00:47,654
Je slyšet skřípání,
ale deratizátor nic nenašel.

15
00:00:47,721 --> 00:00:49,491
A jednou moje žena

16
00:00:49,558 --> 00:00:52,564
tohle našla pod polštářem.

17
00:00:55,871 --> 00:00:58,543
- To už jsem někde viděl.
- A co je to?

18
00:00:58,610 --> 00:01:00,948
Budu se snažit
to říct co nejjemněji,

19
00:01:01,015 --> 00:01:03,487
abych vás neurazil.

20
00:01:03,553 --> 00:01:06,560
Že by Scrabble?
Světoznámá hra.

21
00:01:06,627 --> 00:01:08,431
Z těchto milých kostiček
se skládají slova.

22
00:01:09,499 --> 00:01:10,735
No to je fuk.

23
........