1
00:00:00,263 --> 00:00:04,291
<i>- V předchozích dílech...
- Tvoje žena pěkně zpívá.</i>

2
00:00:04,325 --> 00:00:05,558
<i>Catherine,
děsíš mě.</i>

3
00:00:05,593 --> 00:00:06,893
Nenuť mě zavolat policii.

4
00:00:06,927 --> 00:00:08,728
<i>Howard zabil mého bratra.</i>

5
00:00:08,763 --> 00:00:10,830
Pomůžu vám.
Vaše matka to ví.

6
00:00:10,865 --> 00:00:12,098
- Haló?
Catherine. Tvá matka.

7
00:00:12,133 --> 00:00:13,967
<i>Stala se nehoda.</i>

8
00:00:14,001 --> 00:00:16,202
Přísahám, že už se nestane nic,

9
00:00:16,237 --> 00:00:18,405
co by mě od vás oddělilo.

10
00:00:18,439 --> 00:00:19,973
<i>Joff Soika si dal špatnou drogu.</i>

11
00:00:20,007 --> 00:00:22,652
<i>Líznutý to zdaleka nevystihuje.</i>

12
00:00:22,687 --> 00:00:25,144
<i>Takhle vystouplá
MDMA je velmi unikátní.</i>

13
00:00:25,179 --> 00:00:26,046
Vesmírný kovboj.

14
00:00:26,080 --> 00:00:27,347
<i>Neznalas kdysi chlápka z protidrogovýho?</i>

15
00:00:27,381 --> 00:00:29,049
<i>Jo, byli jsme jak králíci.</i>

16
00:00:29,083 --> 00:00:30,750
<i>Nezabil jste Caroline Hnesonovou.</i>

17
00:00:30,785 --> 00:00:32,319
Jsou dva lidé co to ví.

18
00:00:32,353 --> 00:00:33,920
Jsou tři-- vy, já,

19
00:00:33,954 --> 00:00:36,356
<i>a muž co poslal tohle.</i>

20
00:00:36,390 --> 00:00:38,725
Myslím, že muž
co zabil Caroline Hensonovou

21
00:00:38,759 --> 00:00:40,493
četl mou knihu a je uražen.

22
00:00:40,528 --> 00:00:42,729
<i>Poslal tenhle pohled
k tobě domů.</i>

23
00:00:42,763 --> 00:00:44,331
Pracuju na tomhle případu, Franku.
Zůstávám.

24
00:00:44,365 --> 00:00:45,799
A já ti přidělím ochranku.

25
00:00:45,833 --> 00:00:47,734
To je rozbor krve Hensonové.

26
00:00:47,768 --> 00:00:50,036
Trčí z toho extáze, MDMA.

27
00:00:50,071 --> 00:00:51,471
<i>Potřebuju projít databázi.
Našel jsem 19 žen,</i>

28
00:00:51,505 --> 00:00:53,606
které zmizely z měst a ve dnech
cos mi zadala,

29
00:00:53,641 --> 00:00:55,108
a 19 mužů, co zmizeli s nimi.

30
00:00:55,142 --> 00:00:56,209
Ženy vypadají všechny stejně

31
00:00:56,243 --> 00:00:57,210
protože jsou jeho typ.

32
00:00:57,244 --> 00:00:58,462
A muži?

33
00:00:58,571 --> 00:00:59,985
Měli bychom hledat ve stokách.

34
00:01:00,107 --> 00:01:02,342
<i>Abbey a Parker Fultonovi,
manželé rok.</i>

35
00:01:02,434 --> 00:01:05,118
<i>- Nikdo o nich neslyšel.</i>

36
00:01:20,601 --> 00:01:24,804
Prosím!

37
00:01:49,063 --> 00:01:51,331
Ne!

38
00:02:04,245 --> 00:02:06,880
Je mi to moc líto.

39
00:02:06,914 --> 00:02:09,282
Děkuju že jste přišla.
Byla jste jí dobrou přítelkyní.

40
00:02:09,316 --> 00:02:11,618
Vážím si toho.

41
00:02:11,652 --> 00:02:14,254
Děkuju, že jste přišli.

42
00:02:14,288 --> 00:02:17,624
Když jste mladí a někdo vám
zaklepe na dveře,

43
00:02:17,658 --> 00:02:20,193
zeptáte se, "Kdo je tam?!"

44
00:02:20,227 --> 00:02:22,729
A když jste starší
a někdo vám zaklepe na dveře,

45
00:02:22,763 --> 00:02:24,497
ptáte se, "Kdo to zas je?"

46
00:02:24,532 --> 00:02:27,100
Ale Marie

47
00:02:27,134 --> 00:02:31,771
vždycky otvírala s nadějí
a láskou,

48
00:02:31,806 --> 00:02:36,509
i když její prvorozený utekl.

49
00:02:36,544 --> 00:02:39,078
Jenom prostě začala Catherine
a mě milovat ještě víc.

50
00:02:39,113 --> 00:02:42,382
A nikdy se nevzdala naděje

51
00:02:42,416 --> 00:02:45,218
že se David jednoho dne vrátí.

52
00:02:45,252 --> 00:02:48,421
Když jsem viděl Catherine

53
00:02:48,456 --> 00:02:50,523
a Davida, její děti, poprvé--

54
00:02:50,558 --> 00:02:53,927
tehdy jsem se do ní opravdu zamiloval.

55
00:02:53,961 --> 00:02:57,130
Vidět tuhle zářící,

56
00:02:57,164 --> 00:02:59,299
krásnou, osamělou matku,

57
00:02:59,366 --> 00:03:03,436
pachtící se, bojující,

58
00:03:03,471 --> 00:03:06,906
dávající všechno, aby
se postarala o své děti...

59
00:03:10,344 --> 00:03:12,278
tehdy jsem věděl,

60
00:03:12,313 --> 00:03:15,682
že to není jen žena
se zvláštním půvabem,

61
00:03:15,716 --> 00:03:20,053
ale také s neobyčejným charakterem.

62
00:03:23,457 --> 00:03:26,292
A časem jsem si uvědomil,
že byla skálou, která

63
00:03:26,327 --> 00:03:28,328
držela naši rodinu dohromady.

64
00:03:28,329 --> 00:03:30,572
Byly časy kdy jsem...

65
00:03:44,245 --> 00:03:46,779
Nikdy by si to nenechal ujít.

66
00:03:46,814 --> 00:03:48,915
Kdyby byl naživu,
byl by tady.

67
00:03:52,586 --> 00:03:54,787
Teď jsem si jistá.

68
00:03:58,092 --> 00:04:00,460
Můj bratr je mrtvý a Howard ho zabil.

69
00:04:31,733 --> 00:04:35,472
Sync and corrections by n17t01
překlad Briseida

70
00:04:51,047 --> 00:04:54,347
Prosím, nechte mě jít!

71
00:05:37,695 --> 00:05:39,596
- Jak to jde?
- Dave.

72
00:05:39,630 --> 00:05:41,464
- Detektiv Molbeck.
- Těší mě.

73
00:05:41,498 --> 00:05:43,132
Tady.

74
00:05:43,167 --> 00:05:44,534
Co přesně hledáte?

75
00:05:44,568 --> 00:05:46,169
Fanoušky Havranů.

76
00:05:47,838 --> 00:05:49,472
Doufám nehledáte zbraň.

77
00:05:49,506 --> 00:05:51,541
Pokaždý, když nemůžete
najít vražednou zbraň,

78
00:05:51,575 --> 00:05:54,143
pošlou nějakýho chudáka,
aby se tu plahočil.

79
00:05:54,178 --> 00:05:57,247
Ne. Máme vraha co oběti
odhazuje do kanálů.

80
00:05:57,314 --> 00:05:59,215
Co hledáte tady nenajdete.

81
00:05:59,250 --> 00:06:00,950
- Jakto?
- Nic pevnýho.

82
00:06:00,985 --> 00:06:04,087
Nic co plave
se nedostane tak daleko.

83
00:06:04,121 --> 00:06:06,656
Pevný věci jako kovy, sklo
jsou odfiltrovaný nahoru.

84
00:06:06,690 --> 00:06:08,625
Dřevo taky nevydrží.

85
00:06:08,659 --> 00:06:11,094
Rozpouštědla co do toho pouštíme
ze severní strany--

86
00:06:11,128 --> 00:06:13,997
rozpustí všechno organické,
takže dřevo, papír, přejetý zvířata--

87
00:06:14,031 --> 00:06:16,232
je to břečka
než to doteče sem.

88
00:06:16,267 --> 00:06:18,501
Záchytné sítě by to zastavily.

89
00:06:18,535 --> 00:06:20,937
Je jich tu 24.

90
00:06:20,971 --> 00:06:23,206
Bude vám chvíli trvat
než je všechny projdete.

91
00:06:23,240 --> 00:06:24,674
Počkat. Mě?

92
00:06:24,708 --> 00:06:26,376
Jste chudák dne, ne?

93
00:06:26,410 --> 00:06:29,212
Tamhle jsou obleky
pro chudáky.

94
00:06:29,246 --> 00:06:31,314
Jestli spadnete dovnitř,
nechte zavřenou pusu.

95
00:06:31,348 --> 00:06:33,216
Bav se kámo.

96
00:06:41,492 --> 00:06:43,326
Catherine!
Tady jsi.

97
00:06:43,360 --> 00:06:46,763
Pojď jsem. Chci s tebou
chvilku mluvit.

98
00:06:46,797 --> 00:06:48,364
Nedávej si vinu.

99
00:06:48,399 --> 00:06:50,199
Tys... tys byla
ta statečná.

100
00:06:50,234 --> 00:06:52,135
- Máš popito.
- Ne, poslouchej.

101
00:06:52,169 --> 00:06:54,604
Ona trpěla.

102
00:06:54,638 --> 00:06:56,806
A pokud toho, koho miluješ
něco bolí,

103
00:06:56,840 --> 00:06:59,142
nezáleží jestli je to fyzická
nebo psychická bolest.

104
00:06:59,176 --> 00:07:00,944
Uděláš co musíš.

105
00:07:00,978 --> 00:07:03,112
Z lásky.

106
00:07:03,147 --> 00:07:04,681
Rozumíš tomu.

107
00:07:04,748 --> 00:07:06,149
Promiňte.

108
00:07:06,216 --> 00:07:07,483
Hrozně nerada vás ruším.

109
00:07:07,518 --> 00:07:09,185
Ne, ne, tohle je Sheryl.

110
00:07:09,219 --> 00:07:10,987
Moje dcera Catherine.

111
00:07:11,021 --> 00:07:12,188
Ráda vás poznávám.
Já...

112
00:07:12,222 --> 00:07:13,957
Upřímnou soustrast.

113
00:07:13,991 --> 00:07:15,992
Děkuji.

114
00:07:16,026 --> 00:07:17,160
Matthew se chtěl jen rozloučit.

115
00:07:17,194 --> 00:07:19,595
Hey, kámo.
Ahoj, Matty.

116
00:07:19,630 --> 00:07:21,731
Matthew, pozdravíš Catherine?

117
00:07:21,765 --> 00:07:22,966
Čau.

118
00:07:23,000 --> 00:07:24,734
- Čau

119
00:07:24,768 --> 00:07:26,502
Odkud se vy dva znáte?

120
00:07:26,537 --> 00:07:29,839
Howard je Mattyho velký bratr.

121
00:07:29,873 --> 00:07:31,474
Máma říkala,

122
00:07:31,508 --> 00:07:33,509
že si můžem jít hrát
tento týden.

123
00:07:33,544 --> 00:07:36,412
Matthew. O tom už jsme mluvili.

124
00:07:36,447 --> 00:07:40,016
Oh, no, jestli stačí pizza,
DVD rovnou tady.

125
00:07:40,050 --> 00:07:41,451
Jenom pro velký.

126
00:07:41,485 --> 00:07:42,986
Díky.

127
00:07:43,020 --> 00:07:44,387
Howarde, jsi si jistý?

128
00:07:44,421 --> 00:07:45,922
Jo, rozhodně. Poslyš,

129
00:07:45,956 --> 00:07:48,358
prostě, napiš mi
až ho budu moct vyzvednout,

130
00:07:48,392 --> 00:07:50,560
a přijedu pro něj.
A vem si bundu.

131
00:08:21,291 --> 00:08:25,695
Molbeck našel další ostatky
oběti Vesmírného Kovboje.

132
00:08:25,729 --> 00:08:27,030
Nechals ho prohledávat
stoky kvůli

133
00:08:27,064 --> 00:08:28,331
Parkeru Fultonovi.

134
00:08:28,365 --> 00:08:29,399
Našli ho tam.

135
00:08:29,433 --> 00:08:31,401
To co zbylo.

136
00:08:31,435 --> 00:08:33,503
Parker Fulton měl na střední
autonehodu.

137
00:08:33,537 --> 00:08:36,806
Měl smontovaný
obratel L4 a L5.

138
00:08:36,840 --> 00:08:40,109
Titanovou destičku
a šest šroubů.

139
00:08:40,177 --> 00:08:42,745
Sériová čísla sedí
s jeho lékařskými záznamy.

140
00:08:44,248 --> 00:08:45,548
Chlápek z PSA říkal, že nic těžšího

141
00:08:45,582 --> 00:08:47,183
než voda se do té sítě nedostane.

142
00:08:47,217 --> 00:08:49,552
Neměl by v nich být žádný kov.
Byli zmatení.

143
00:08:49,586 --> 00:08:51,020
Takže Vesmírný Kovboj

144
00:08:51,055 --> 00:08:52,321
rozřezal Fultonovic kluka

145
00:08:52,356 --> 00:08:54,223
a kousky poslal
kanálem?

146
00:08:54,258 --> 00:08:55,591
Nasávací roury jsou udělané tak,

147
00:08:55,626 --> 00:08:57,126
aby se dřevo rozlámalo
než se tam dostane...

148
00:08:57,161 --> 00:08:59,295
Styrofoam?
(druh izolační hmoty)

149
00:08:59,363 --> 00:09:01,431
Je syntetický. Rozpouštědla
si s ním neporadí.

150
00:09:01,465 --> 00:09:02,899
Bylo by to pořád v té síti.

151
00:09:02,933 --> 00:09:03,966
Je mrtvý.

152
00:09:05,302 --> 00:09:06,836
Jakej v tom je rozdíl?

153
00:09:09,106 --> 00:09:12,141
Hey. Jo.

154
00:09:12,176 --> 00:09:15,745
Tak jen pro ujasnění,
tenhle kluk Joff Soika

155
00:09:15,779 --> 00:09:18,081
skočí, zemře, když jede na unikátní,
silné formě extáze

156
00:09:18,115 --> 00:09:20,616
což nás dovede k Vesmírnému Kovboji,

157
00:09:20,651 --> 00:09:22,452
geniálnímu výrobci extáze,

158
00:09:22,486 --> 00:09:25,721
který je zároveň
krutě dobrej sériovej vrah

159
00:09:25,756 --> 00:09:28,291
co objíždí stejná města

160
00:09:28,325 --> 00:09:30,827
každých 19 měsíců, prodává drogy
a mučí mladé páry,

161
00:09:30,861 --> 00:09:34,297
posledním jsou Abbey
a Parker Fultonovi.

162
00:09:34,331 --> 00:09:39,068
Ne. Je to sériový vrah
co vyrábí drogy.

163
00:09:39,103 --> 00:09:40,970
Zabíjení je to co dělá.

164
00:09:41,004 --> 00:09:43,005
Drogy jsou jen prostředek,
aby to zafinancoval.

165
00:09:53,050 --> 00:09:55,384
Ráno jsi pohřbila matku.

166
00:09:55,419 --> 00:09:57,520
Jsi plná emocí.

167
00:09:57,554 --> 00:09:59,021
Každý by byl.

168
00:09:59,056 --> 00:10:00,723
Není způsob jak se tomu vyhnout.

169
00:10:00,757 --> 00:10:02,558
Běž domů.

170
00:10:02,593 --> 00:10:04,927
Ne.

171
00:10:04,962 --> 00:10:06,395
To, že tu vůbec dneska jsi
ukazuje

172
00:10:06,430 --> 00:10:07,763
jak jsi tímhle případem posedlá.

173
00:10:07,798 --> 00:10:11,033
<i>Najednou je problém být posedlý?</i>

174
00:10:11,068 --> 00:10:14,270
Posedlost nemá rodinu,
žádný život.

175
00:10:14,304 --> 00:10:16,639
Způsobuje, že makáš 24/7
abys vyřešila případ

176
00:10:16,707 --> 00:10:18,007
a tvýho šéfa povýšili.

177
00:10:18,041 --> 00:10:20,409
Potřebujete mě posedlou.

178
00:10:20,444 --> 00:10:22,778
Využíváte mě, abyste vypadal dobře.

179
00:10:22,813 --> 00:10:25,748
Takže proč nevycouváte
a nenecháte mě dělat mou práci?

180
00:10:30,554 --> 00:10:32,421
Dobře, máte pravdu.
Omlouvám se.

181
00:10:32,456 --> 00:10:34,724
Půjdu domů.

182
00:10:35,859 --> 00:10:37,927
Můžu přijít zítra?

183
00:10:49,907 --> 00:10:53,009
Vesmírný kovboj je výrobce
ne dealer.

184
00:10:53,043 --> 00:10:55,244
Někdo ve městě
prodává jeho drogu.

185
00:10:55,279 --> 00:10:58,047
Zjistěte kdo to je.

186
00:10:58,081 --> 00:11:01,150
Wilkie, jsi na rozpisu
Shaefferovy ochranky.

187
00:11:02,252 --> 00:11:03,719
Počkejte.

188
00:11:06,990 --> 00:11:09,492
Oběti...

189
00:11:09,526 --> 00:11:12,428
jsou pro něj jako věci.

190
00:11:13,397 --> 00:11:14,964
Hračky...

191
00:11:14,998 --> 00:11:17,433
na pohrání, rozbití,

192
00:11:17,467 --> 00:11:19,502
a na vyhození, jak se mu zlíbí.

193
00:11:19,536 --> 00:11:21,837
Takže můj odhad je,

194
00:11:21,872 --> 00:11:24,907
pokud Abbey Fultonová
ještě žije...

195
00:11:26,977 --> 00:11:29,145
nebude naživu o moc dýl.

196
00:11:32,516 --> 00:11:34,450
Ne...!

197
00:11:34,484 --> 00:11:37,353
Prosím, nechte mě jít! Ne!

198
00:11:37,387 --> 00:11:39,055
- Ne! Ne!
- Shh, shh, shh.

199
00:11:41,124 --> 00:11:42,258
Nejsem slepý.

200
00:11:42,292 --> 00:11:44,260
Vidím, že jsi nervózní,

201
00:11:44,294 --> 00:11:45,962
a ne bezdůvodně.

202
00:11:47,965 --> 00:11:50,466
Můžu mluvit na rovinu, Abbey?

203
00:11:52,436 --> 00:11:55,371
Není to tebou.

204
00:11:55,405 --> 00:11:57,440
Jde o mě.

205
00:11:59,009 --> 00:12:00,977
Je mi líto, Abbey.

206
00:12:02,713 --> 00:12:04,880
Ale tohle se stává.

207
00:12:20,858 --> 00:12:22,325
Volal mi bratr.

208
00:12:22,359 --> 00:12:24,527
Pracuje u soudu
druhého okrsku.

209
00:12:24,561 --> 00:12:26,596
Kvůli tomu jsem
zmizel z porady.

210
00:12:26,630 --> 00:12:28,464
Je to zákaz přibližování
pro Jensenovou.

211
00:12:28,499 --> 00:12:31,033
Ještě to neprošlo do rejstříku.

212
00:12:35,639 --> 00:12:38,808
Udělal jsi dobře,
když jsi to donesl nejdřív mě.

213
00:12:38,876 --> 00:12:41,244
Postarám se o to.

214
00:12:41,278 --> 00:12:43,946
Máš to u mě, Jerry.

215
00:12:43,981 --> 00:12:46,616
A rád bych si to vybral.

216
00:12:46,650 --> 00:12:49,018
Nebuďte na ni moc přísnej.

217
00:12:50,821 --> 00:12:53,122
Máš u mě, žes donesl
špínu na Jensenovou,

218
00:12:53,157 --> 00:12:55,691
ale chceš si to vybrat
na její ochranu?

219
00:12:55,726 --> 00:12:57,894
Podívejte, neukazuju vám to,
abych jí ublížil.

220
00:12:57,928 --> 00:12:59,529
A nedělám to,
abych to u vás měl.

221
00:12:59,563 --> 00:13:01,831
<i>- Proč jsi mi to řekl?
- Abyste to mohl dát do pořádku.</i>

222
00:13:01,865 --> 00:13:04,767
Je nadaná detektivka.

223
00:13:04,802 --> 00:13:07,236
Víte to...
lepší než já.

224
00:13:07,271 --> 00:13:10,206
A já...
jsem dost chlap, abych to přiznal.

225
00:13:11,775 --> 00:13:13,309
To je všechno.

226
00:13:13,343 --> 00:13:16,279
- Chceš, abych tě přidělil k někomu jinýmu?
- Ne, pane.

227
00:13:16,313 --> 00:13:18,214
Jsem spokojený s Jensenovou.

228
00:13:18,248 --> 00:13:20,550
Jerry.

229
00:13:20,584 --> 00:13:24,220
Každý můj detektiv má nějaký dar.

230
00:13:24,254 --> 00:13:26,456
Ty jsi právě ukázal svůj.

231
00:14:02,192 --> 00:14:04,460
Proč, proč...

232
00:14:05,996 --> 00:14:09,098
Proč jsem ti to poslal?

233
00:14:11,168 --> 00:14:13,669
Thomas Schaeffer.

234
00:14:13,737 --> 00:14:15,204
Znám tě,

235
00:14:15,239 --> 00:14:17,440
protože jsi o mě psal.

236
00:14:17,474 --> 00:14:20,343
Jo, psal jsi o mě
ve své knize.

237
00:14:20,377 --> 00:14:21,544
Oh.

238
00:14:22,212 --> 00:14:24,146
Hey. Hey, ty.

239
00:14:24,181 --> 00:14:28,017
Ty nafoukanče, samolibej...

240
00:14:31,288 --> 00:14:34,957
Ti kdo můžou, činí...

241
00:14:34,992 --> 00:14:36,759
Zbytek znáš.

242
00:14:36,793 --> 00:14:38,261
Ty...

243
00:14:41,565 --> 00:14:44,100
Myslíš si jak jsi váženej.

244
00:14:44,868 --> 00:14:46,402
Oh.

245
00:14:51,875 --> 00:14:54,911
"Policejní a profilový odborník..."

246
00:14:54,945 --> 00:14:56,579
Teď jsi odborník?

247
00:14:58,048 --> 00:14:59,682
Odborník.

248
00:15:00,279 --> 00:15:03,562
"Spím úplně dobře"

249
00:15:04,087 --> 00:15:06,589
Myslíš si, že mě znáš?
Neznáš mě.

250
00:15:06,623 --> 00:15:08,424
Haló?

251
00:15:10,460 --> 00:15:12,261
Wilkie?

252
00:15:19,303 --> 00:15:20,903
Dovolali jste se na 5-5-0...

253
00:15:26,910 --> 00:15:30,212
Dovolali jste se Schaefferovým.

254
00:16:34,211 --> 00:16:37,246
Thomasi?

255
00:16:37,280 --> 00:16:38,881
Jste tam?

256
00:16:40,250 --> 00:16:43,085
Jste v pořádku?

257
00:16:43,120 --> 00:16:46,122
Já... v pohodě.

258
00:16:46,156 --> 00:16:47,757
Viděl vás Wilkie přijít?

259
00:16:47,824 --> 00:16:49,325
Nevím.

260
00:16:52,696 --> 00:16:55,331
Napsal jste, že sérioví vrazi...

261
00:16:55,365 --> 00:16:57,533
zabijí nejspíš znovu

262
00:16:57,567 --> 00:17:00,069
ihned po nějakém
citovém stresu

263
00:17:00,103 --> 00:17:02,438
Cokoli co ohrozí jejich kontrolu.

264
00:17:02,472 --> 00:17:05,174
Rozvod, ztráta zaměstnání,
smrt v rodině.

265
00:17:05,208 --> 00:17:06,976
Smrt druha?

266
00:17:07,010 --> 00:17:09,879
Tohle nejsou pravidla,
která by poslouchali, Catherine.

267
00:17:09,913 --> 00:17:13,182
To je vzorec, který vystoupí,
když prostuduješ dostatek případů.

268
00:17:14,951 --> 00:17:17,319
Nemyslím, že dnešek je dobrý den,

269
00:17:17,354 --> 00:17:19,889
abyste tohle řešila.
- Taky jste napsal...

270
00:17:19,923 --> 00:17:22,458
že sériový vrazi
a sexuální útočníci

271
00:17:22,492 --> 00:17:24,694
- jedou většinou podle stejného vzorce.
- Ano,

272
00:17:24,728 --> 00:17:26,962
ale popisoval jsem široké
spektrum chování,

273
00:17:26,997 --> 00:17:28,431
ne vzájemný vztah
jeden na jednoho.

274
00:17:28,465 --> 00:17:30,232
To, že vám zemřela
máma

275
00:17:30,267 --> 00:17:32,168
ještě neznamená, že Howard
znásilní dítě.

276
00:17:32,235 --> 00:17:36,872
Reagují pedofilové na stres
stejně jako vrahové?

277
00:17:43,146 --> 00:17:45,614
Potom vím, po kom teď jde.

278
00:17:47,718 --> 00:17:49,618
Viděla jsem ho.

279
00:17:49,653 --> 00:17:53,189
A zastavím Howarda
než něco tomu dítěti udělá.

280
00:17:53,223 --> 00:17:55,858
Okay, je tam jistá
podobnost s Davidem.

281
00:17:55,892 --> 00:17:58,761
Ale to neznamená,
že ho zneužije.

282
00:17:58,795 --> 00:18:02,698
<i>- Nechcete přijmout, že mám pravdu.
- Ne. Vy nechcete přijmout,</i>

283
00:18:02,733 --> 00:18:04,066
že tady neexistuje jednoduchá odpověď.

284
00:18:04,101 --> 00:18:05,668
Nemáte vůbec žádné odpovědi!

285
00:18:05,702 --> 00:18:07,903
Možná, pokud máte,
nesvěříte mi je.

286
00:18:07,938 --> 00:18:09,672
Ne, tak to není.

287
00:18:09,706 --> 00:18:11,140
Stál jste v tom sklepě

288
00:18:11,174 --> 00:18:13,576
a slíbil jste,
že mi pomůžete.

289
00:18:13,610 --> 00:18:14,977
Proč jste nepomohl?

290
00:18:15,011 --> 00:18:16,679
<i>Co když máte pravdu,</i>

291
00:18:16,713 --> 00:18:18,514
ale nemůžete to dokázat?

292
00:18:18,548 --> 00:18:20,015
Dostanu ho.

293
00:18:31,466 --> 00:18:32,867
Hey.

294
00:18:34,936 --> 00:18:37,605
Mluvila jsem se šesti
Soikovými kamarády.

295
00:18:37,672 --> 00:18:40,641
Žádný neví, kdo mu prodal tu drogu.

296
00:18:40,675 --> 00:18:42,610
Harlan Rey.
Je promotér,

297
00:18:42,644 --> 00:18:44,478
co zorganizoval párty
kde zemřel Soika.

298
00:18:44,513 --> 00:18:46,414
Taky si myslíme,
že dodával drogy.

299
00:18:46,448 --> 00:18:49,617
- Myslíte nebo víte?
- Mám to z důvěryhodného zdroje.

300
00:18:49,651 --> 00:18:52,019
Ale Rey je opatrnej--
Nikdy nebyl obviněn nebo zatčen.

301
00:18:52,054 --> 00:18:54,488
Přesně ten dealer,
kterýho by Kovboj použil,

302
00:18:54,523 --> 00:18:55,723
aby se vyhnul odhalení.

303
00:18:55,757 --> 00:18:57,458
Že ano?

304
00:18:57,492 --> 00:18:59,393
A podle Thomasova profilu,

305
00:18:59,428 --> 00:19:02,296
pokud je Rey Kovbojův chlápek
pro tohle město,

306
00:19:02,330 --> 00:19:04,765
bude si na něj dávat bacha.
Musíme být nenápadní.

307
00:19:04,800 --> 00:19:07,368
Jo, zároveň potřebujeme,
aby spolupracoval jen tak.

308
00:19:08,570 --> 00:19:10,571
S tím si nedělejte hlavu.

309
00:19:12,541 --> 00:19:14,308
Bronte toho dealera identifikoval.

310
00:19:14,342 --> 00:19:17,311
Harlan Rey začal organizovat večírky
v prváku na univerzitě.

311
00:19:17,345 --> 00:19:20,114
Vydělával tolik, že nechal školu
a začal to dělat na plnej úvazek.

312
00:19:20,148 --> 00:19:21,916
V určitým bodě,
začal svoje technopárty

313
00:19:21,950 --> 00:19:23,417
- zásobovat drogama.
- Nemáme způsob jak

314
00:19:23,452 --> 00:19:25,820
přesvědčit Reye, aby nám
Vesmírnýho Kovboje prozradil.

315
00:19:25,854 --> 00:19:28,923
Když na něj vlítnem teď, vyděsíme Kovboje
a zdrhne z města.

316
00:19:28,957 --> 00:19:30,424
Postarám se o to.

317
00:19:30,492 --> 00:19:31,692
Jak to uděláte?

318
00:19:31,726 --> 00:19:33,327
Najdu Reyova právníka,

319
00:19:33,361 --> 00:19:35,596
přesvědčím státního zástupce,
aby mu dal imunitu

320
00:19:35,630 --> 00:19:37,298
na všechna obvinění související s drogama.

321
00:19:37,332 --> 00:19:39,500
Když řekne ne,
Harlan Rey se stane

322
00:19:39,534 --> 00:19:42,369
hlavním cílem
vaší Zvláštní protidrogové jednotky.

323
00:19:56,585 --> 00:19:58,586
Nevadí ti to?

324
00:19:58,653 --> 00:20:00,654
Co?

325
00:20:00,689 --> 00:20:02,189
My.

326
00:20:02,224 --> 00:20:03,457
Pracovat spolu.

327
00:20:03,492 --> 00:20:05,759
Něco jsme měli
a pak jsme si to nevyříkali.

328
00:20:05,794 --> 00:20:08,362
Ale práce pro nás nikdy nebyla problém.

329
00:20:08,396 --> 00:20:10,698
Schaeffer vypadá jako správnej chlap.

330
00:20:10,732 --> 00:20:11,699
Schaeffer?

331
00:20:11,733 --> 00:20:13,634
Omlouvám se.
Nic mi do toho není.

332
00:20:13,668 --> 00:20:16,237
Je těžký nevidět
jak vám to spolu sedne.

333
00:20:16,271 --> 00:20:18,172
Myslel bych, že mezi váma něco je.

334
00:20:18,206 --> 00:20:20,374
Co, myslíš, že kdykoli
dělám s chlapem,

335
00:20:20,408 --> 00:20:21,709
něco s ním mám?

336
00:20:23,745 --> 00:20:25,546
A myslíš,
že to tak bylo s náma?

337
00:20:31,586 --> 00:20:33,220
To je on.

338
00:20:38,393 --> 00:20:41,762
- Co děláme?
- Vraždu. Musíš strávit

339
00:20:41,796 --> 00:20:43,464
víc času na protidrogovým.

340
00:20:43,498 --> 00:20:45,566
Naučím tě jejich triky.

341
00:20:45,600 --> 00:20:48,102
Musíme být diskrétní.

342
00:20:48,136 --> 00:20:50,171
Všechno co chceme je,

343
00:20:50,205 --> 00:20:51,772
aby nám dal svůj mobil.

344
00:20:51,806 --> 00:20:54,575
My... připojíme ho ke kopírce

345
00:20:54,609 --> 00:20:57,178
a uděláme si kopii jeho SIMky.

346
00:20:57,212 --> 00:21:00,514
Pak...

347
00:21:00,549 --> 00:21:02,716
ji dáme do tohodle.

348
00:21:02,751 --> 00:21:06,387
Jakoukoli textovku nebo hovor...
máme to i my.

349
00:21:06,421 --> 00:21:08,189
Nech mě to udělat.

350
00:21:08,223 --> 00:21:10,524
Co udělat?

351
00:21:10,559 --> 00:21:12,960
No, říkals, že je tu chytáte
při činu každou chvíli?

352
00:21:13,028 --> 00:21:14,728
Jo, proto jsem to
tady vybral.

353
00:21:14,763 --> 00:21:17,164
Nechceme, aby si někdo myslel,
že se baví s poldama.

354
00:21:17,199 --> 00:21:19,466
Tohle je striptýzovej bar;
ty jsi ženská.

355
00:21:19,501 --> 00:21:21,835
Dej mi svou bundu.

356
00:21:23,338 --> 00:21:24,572
Tak jo, drsňáku.

357
00:21:29,177 --> 00:21:31,378
A tu kopírku.

358
00:21:33,014 --> 00:21:35,816
- Pokud se nevrátím do 15...

359
00:22:04,846 --> 00:22:06,213
Na někoho čekám.

360
00:22:06,248 --> 00:22:08,182
Čekáš na mě.

361
00:22:08,216 --> 00:22:10,584
Chovej se jakoby jsme byli staří známí.

362
00:22:10,619 --> 00:22:13,420
Objednej nám pivo,
jako bys věděl co piju.

363
00:22:14,823 --> 00:22:15,856
Dvě piva.

364
00:22:17,859 --> 00:22:19,760
Právník mi říkal,
že nabízíte pěknou

365
00:22:19,794 --> 00:22:22,229
dohodu, na papíře.

366
00:22:22,264 --> 00:22:23,731
Prý mám spolupracovat.

367
00:22:23,798 --> 00:22:26,233
Pověz mi o Vesmírném Kovbojovi.

368
00:22:26,268 --> 00:22:28,102
Proč ten zájem?

369
00:22:28,136 --> 00:22:29,136
Joff Soika.

370
00:22:29,170 --> 00:22:30,404
Jeho rodiče jsou boháči.

371
00:22:30,438 --> 00:22:33,140
Mají známosti.
Chtějí spravedlnost.

372
00:22:33,174 --> 00:22:34,942
Ty nejsi dost velká ryba,
aby byli spokojení.

373
00:22:36,911 --> 00:22:39,580
Věř mi, Harlande, máš štěstí,
že je nezajímáš.

374
00:22:39,614 --> 00:22:41,715
Kdyby jo, jediná párty,
kterou bys organizoval,

375
00:22:41,750 --> 00:22:44,084
by se konala u tvýho zadku v Marienville.

376
00:22:46,888 --> 00:22:49,089
Díky.

377
00:22:49,124 --> 00:22:52,226
Kdybyste na mě něco měli
nenabízíte dohodu.

378
00:22:52,294 --> 00:22:53,927
Jediný důvod
proč nic nemáme je,

379
00:22:53,962 --> 00:22:55,195
že jsme nic nehledali.

380
00:22:55,230 --> 00:22:57,031
Až doteď, nikoho tvý
laciný, mrňavý,

381
00:22:57,065 --> 00:22:58,299
pilulky štěstí nezajímaly.

382
00:22:58,333 --> 00:23:00,067
Ale teď nás začaly zajímat.

383
00:23:04,439 --> 00:23:07,241
Našel si mě přes net
před osmi lety.

384
00:23:07,275 --> 00:23:09,710
Poslal mi vzorek.

385
00:23:09,744 --> 00:23:10,878
Je to nejlepší zboží

386
00:23:10,912 --> 00:23:12,546
jaký jsem kdy viděl.

387
00:23:12,580 --> 00:23:14,848
Nevím jak se jmenuje.
Nikdy jsem ho neviděl.

388
00:23:14,883 --> 00:23:16,317
Všechno jde přes SMS.

389
00:23:16,351 --> 00:23:18,719
Každých 19 měsíců
se zeptá co chci,

390
00:23:18,753 --> 00:23:21,622
zpátky pošle cenu a GPS souřadnice
kde to najdu.

391
00:23:21,656 --> 00:23:23,991
Různá místa,
ale vždycky ve státním parku.

392
00:23:24,025 --> 00:23:25,559
Nechám tam hotovost

393
00:23:25,593 --> 00:23:28,595
a den na to mi napíše
kde najdu pilule.

394
00:23:28,630 --> 00:23:29,863
Bez rizika.

395
00:23:29,898 --> 00:23:31,231
Všichni jsou spokojení.

396
00:23:31,266 --> 00:23:33,500
Poslední zásilku jsem
si vyzvedl minulej týden.

397
00:23:33,535 --> 00:23:35,969
Kde máš mobil co používáte?

398
00:23:36,004 --> 00:23:37,905
V kapse svýho saka.

399
00:23:37,939 --> 00:23:41,008
Sáhnu ti do kapsy
a zkopíruju si tvou SIMku.

400
00:23:41,042 --> 00:23:43,577
Pak se zvednu a odejdu.

401
00:23:43,611 --> 00:23:45,546
Chci, abys pár minut počkal,

402
00:23:45,580 --> 00:23:47,715
a pak mu napiš. Řekni mu,
že chceš další zboží.

403
00:23:47,749 --> 00:23:49,216
Když to udělám, mám dohodu?

404
00:23:49,250 --> 00:23:51,518
Jo. A nabízíme policejní
ochranku

405
00:23:51,553 --> 00:23:53,020
než ho sebereme.

406
00:23:53,054 --> 00:23:54,988
Měl bys o tom popřemýšlet.

407
00:23:55,024 --> 00:23:56,892
Už se stalo.

408
00:24:12,474 --> 00:24:14,208
Paul Cavallo?

409
00:24:14,242 --> 00:24:15,609
Frank Bisgaard.

410
00:24:15,644 --> 00:24:17,411
Děkuju, že jste se se mnou sešel.

411
00:24:18,780 --> 00:24:20,481
Chtěl jsem se s vámi potkat
mimo kampus,

412
00:24:20,515 --> 00:24:25,086
abychom se vyhnuli
nevyžádané pozornosti,

413
00:24:25,120 --> 00:24:27,354
kterou jste k sobě
bezděčně přitáhl.

414
00:24:27,389 --> 00:24:29,590
Bezděčně?

415
00:24:29,624 --> 00:24:32,526
Jsem velitel oddělení vražd.

416
00:24:32,561 --> 00:24:34,762
Catherine pro mě pracuje.

417
00:24:34,796 --> 00:24:36,063
Vraždy?

418
00:24:36,098 --> 00:24:37,932
Ona je detektiv?

419
00:24:37,966 --> 00:24:40,434
- Nevěděl jsem...

420
00:24:40,469 --> 00:24:42,236
To vysvětluje
zákaz přibližování.

421
00:24:42,270 --> 00:24:44,605
Předběhnu vás...

422
00:24:44,639 --> 00:24:46,373
Sýrovej táto.

423
00:24:46,408 --> 00:24:49,143
Catherine je skvělá policistka.

424
00:24:49,177 --> 00:24:51,112
Tohle ukončí její kariéru.

425
00:24:51,146 --> 00:24:53,447
Budu ji muset vyhodit.

426
00:24:53,482 --> 00:24:55,616
A tady to začne být
i váš problém.

427
00:24:55,650 --> 00:24:58,519
Vytočí ji to.

428
00:24:58,553 --> 00:25:00,754
A vytočená Catherine

429
00:25:00,789 --> 00:25:03,591
znamená svět bolesti
ve kterém nikdo nechce žít.

430
00:25:06,027 --> 00:25:08,295
A ještě další věc--
poldové mají tendence

431
00:25:08,330 --> 00:25:11,098
brát tyhle věci jako útok
na ně všechny.

432
00:25:11,133 --> 00:25:12,967
A poslední co potřebujete

433
00:25:13,001 --> 00:25:15,669
je plná prdel poldů

434
00:25:15,704 --> 00:25:17,972
co mají pocit, že Paul Cavallo

435
00:25:18,039 --> 00:25:19,607
má problém s Pittsburghskou policií.

436
00:25:19,641 --> 00:25:21,142
Jenom chci, aby se
odemě držela dál.

437
00:25:21,176 --> 00:25:23,277
Pak nám jde o stejnou věc, Paule.

438
00:25:23,345 --> 00:25:26,046
Jo, uh... Nechám to být.

439
00:25:34,389 --> 00:25:36,524
Done?

440
00:25:41,463 --> 00:25:43,397
Done?

441
00:26:28,510 --> 00:26:29,710
Ani hnout!

442
00:26:29,744 --> 00:26:31,779
To jsem já!

443
00:26:31,813 --> 00:26:34,048
Zbraň. Na zem. Hned.

444
00:26:34,082 --> 00:26:36,150
Okay.

445
00:26:36,184 --> 00:26:39,019
Co s tebou sakra je?

446
00:26:39,054 --> 00:26:40,421
Chceš, abych tě zastřelil

447
00:26:40,455 --> 00:26:42,056
kvůli ucpanýmu záchodu
ve dvě ráno?

448
00:26:42,090 --> 00:26:44,692
- Neodpovídals.
- Neslyšel jsem tě.

449
00:26:45,994 --> 00:26:48,028
Do prdele?

450
00:26:49,965 --> 00:26:52,466
Kdes k tomu přišel?!

451
00:27:08,149 --> 00:27:09,817
Zdravím, pro dva na 11:00?

452
00:27:09,851 --> 00:27:11,018
Okay.
Dělá to 20.

453
00:27:13,088 --> 00:27:15,089
Tam, užijte si to.

454
00:27:20,395 --> 00:27:21,562
Hey.

455
00:27:21,596 --> 00:27:23,597
Jak dlouhý je ten film?

456
00:27:23,632 --> 00:27:25,165
Hodinu a 52 minut.

457
00:27:25,200 --> 00:27:27,268
Díky.

458
00:27:44,060 --> 00:27:45,961
Slyšel jsem tě přijíždět.

459
00:27:45,995 --> 00:27:47,462
Měla jsem o tebe starost.

460
00:27:47,496 --> 00:27:49,397
Sám, v tomhle domě.

461
00:27:52,134 --> 00:27:53,935
Dobře, že jsem nakoupila.

462
00:27:53,970 --> 00:27:55,904
Máš tu sotva
nějaký jídlo.

463
00:27:55,938 --> 00:27:58,206
A kdys byl naposled sám nakoupit?

464
00:27:58,241 --> 00:28:00,842
Musím přiznat,
už to nějakou dobu bude.

465
00:28:00,876 --> 00:28:03,345
Naposled jako svobodný.

466
00:28:03,379 --> 00:28:06,815
No, jsem rád, že jsi tady.

467
00:28:06,849 --> 00:28:11,686
Když na tebe nedohlídnu já,
kdo to udělá?

468
00:28:11,721 --> 00:28:15,590
Vím, že jsme se během let
vždycky neshodli, ale...

469
00:28:15,625 --> 00:28:17,525
děkuju, kočičko.

470
00:28:19,028 --> 00:28:21,630
Proč si nejdeš zase lehnout?

471
00:28:21,664 --> 00:28:22,998
Stavím se zase zítra.

472
00:28:23,032 --> 00:28:25,267
Jo.

473
00:28:25,301 --> 00:28:27,202
Dobrou noc.

474
00:29:04,974 --> 00:29:07,175
Byla to zábava. Jo.

475
00:29:07,209 --> 00:29:09,711
Byla to zábava.

476
00:29:09,745 --> 00:29:11,813
Podruhé.

477
00:29:11,847 --> 00:29:14,082
Promiňte?

478
00:29:14,116 --> 00:29:15,383
Promiňte, haló?

479
00:29:15,418 --> 00:29:16,685
- Ano?
- Ahoj, um...

480
00:29:16,719 --> 00:29:18,787
Omlouvám se, ale zeptám se vás...

481
00:29:18,821 --> 00:29:22,123
moje žena mě měla vyzvednout
někde tady.

482
00:29:22,158 --> 00:29:23,625
Ale asi jsem špatně.

483
00:29:23,659 --> 00:29:25,460
Je tohle Čtrnáctá a Reedova?

484
00:29:25,494 --> 00:29:27,762
Oh... Jste na Třinácté.

485
00:29:27,797 --> 00:29:29,431
Okay, dobře, fajn.

486
00:29:29,465 --> 00:29:31,466
Asi mě tu najde.

487
00:29:31,500 --> 00:29:32,667
Děkuju mockrát.

488
00:29:37,440 --> 00:29:39,274
Odvedeme ho.

489
00:29:41,210 --> 00:29:42,444
Promiňte?

490
00:29:42,478 --> 00:29:43,611
Dovedeme vás tam.

491
00:29:43,646 --> 00:29:46,247
Cože? Děkuju.

492
00:29:46,282 --> 00:29:47,549
Jste moc hodní.

493
00:29:47,583 --> 00:29:49,317
Bůh vám žehnej.

494
00:29:49,352 --> 00:29:51,953
Jo. Děkuju.

495
00:29:57,226 --> 00:29:59,227
- Tady. Čtrnáctá a Reedova.

496
00:29:59,261 --> 00:30:01,062
- Skvělý, děkuju.
- Jo.

497
00:30:01,097 --> 00:30:04,599
Je tu někde bílé SUV?
Je to auto mé ženy.

498
00:30:04,633 --> 00:30:07,402
Jo, je támhle.
Tudy, pojďte.

499
00:30:07,436 --> 00:30:10,705
Pozor na...

500
00:30:10,740 --> 00:30:11,973
Okay.

501
00:30:16,479 --> 00:30:17,479
Tady je.

502
00:30:17,513 --> 00:30:19,013
Nikoho tu nevidím.

503
00:30:19,048 --> 00:30:21,015
- Hey.

504
00:30:21,083 --> 00:30:22,384
Hey...

505
00:30:33,129 --> 00:30:34,362
Wilkie na to možná nevypadá,

506
00:30:34,430 --> 00:30:36,131
ale býval u SWAT.

507
00:30:36,165 --> 00:30:39,033
To býval, je střelecký eso.

508
00:30:39,068 --> 00:30:41,169
A máte štěstí, že vás nezabil.

509
00:30:41,203 --> 00:30:44,005
No, jako bodyguard nevzbuzuje
moc důvěru.

510
00:30:44,039 --> 00:30:47,041
Taky máte štěstí, že mě
nechal vzít jeho službu

511
00:30:47,076 --> 00:30:48,576
a nezatkl vás.

512
00:30:49,712 --> 00:30:52,080
Nezákonné držení
upilované brokovnice?

513
00:30:52,148 --> 00:30:53,548
To je na federály.

514
00:30:53,582 --> 00:30:56,518
A proč vůbec zbraň,
Thomasi?

515
00:30:56,552 --> 00:30:58,520
Benedicte se mě zeptala...

516
00:30:58,554 --> 00:30:59,854
"Proč teď?"

517
00:31:03,759 --> 00:31:05,727
Podívejte se na datum.

518
00:31:07,263 --> 00:31:09,464
5.ledna

519
00:31:09,498 --> 00:31:12,467
Razítko na pohlednicích
od Vesmírného kovboje?

520
00:31:12,501 --> 00:31:14,335
6. ledna

521
00:31:14,370 --> 00:31:16,004
Proto posílá ty pohlednice?

522
00:31:19,875 --> 00:31:22,110
Přišla jsem za vámi
kvůli pomoci s Ericem Kroghem.

523
00:31:22,144 --> 00:31:24,279
- Takže za to můžu já.
- Jo...

524
00:31:24,313 --> 00:31:27,348
- všechno je vždycky vaše vina.

525
00:31:27,383 --> 00:31:29,751
Chcete půjčit mou brokovnici?

526
00:31:29,785 --> 00:31:31,052
Opilý jste zlý.

527
00:31:31,086 --> 00:31:33,121
Nejsem opilý.

528
00:31:35,858 --> 00:31:37,692
Egoismus.

529
00:31:37,726 --> 00:31:39,894
Myslíte, že je to vaše chyba,
já myslím, že moje.

530
00:31:39,929 --> 00:31:41,329
Egoismus nás kontroluje.

531
00:31:41,363 --> 00:31:42,831
Jak to myslíte?

532
00:31:42,865 --> 00:31:45,300
Ty pohlednice,
co poslal mě

533
00:31:45,334 --> 00:31:47,469
a Burkhartovi do vězení

534
00:31:47,503 --> 00:31:50,738
jsou odpovědí na výzvu
jeho ega,

535
00:31:50,773 --> 00:31:53,208
urážky.

536
00:31:53,242 --> 00:31:55,677
Ty pohledy jsou to jediné
co udělal mimo

537
00:31:55,711 --> 00:31:57,579
svůj scénář.

538
00:31:57,613 --> 00:32:01,983
A k Burkhartovi
se nemůže dostat osobně.

539
00:32:08,698 --> 00:32:11,808
"Napiš mi zítra, kdy vyzvedneš Mattyho"

540
00:32:22,021 --> 00:32:28,747
"Chci koupit druhou dávku."
"Pošlu souřadnice, kam schovat prachy."

541
00:32:35,784 --> 00:32:37,652
Žena mého bratra...

542
00:32:39,355 --> 00:32:41,856
mě prosila, abych
dostal tu zbraň z jejich domu.

543
00:32:41,891 --> 00:32:44,792
Bála se.

544
00:32:44,827 --> 00:32:47,061
Tak jsem ji odnesl.

545
00:32:48,631 --> 00:32:51,633
Dva týdny na to
ji umlátil k smrti.

546
00:32:51,667 --> 00:32:54,269
Nepotřeboval zbraň.

547
00:32:54,303 --> 00:32:57,505
Proto mi nechcete odpovědět
na otázky ohledně Howarda.

548
00:32:59,141 --> 00:33:01,075
Myslíte, že jsem jako
váš bratr.

549
00:33:01,110 --> 00:33:03,244
Kdybyste byla stejná,

550
00:33:03,279 --> 00:33:05,213
Howard už by byl roky po smrti.

551
00:33:05,247 --> 00:33:08,449
Rozdíl je, že my
vidíme násilí

552
00:33:08,484 --> 00:33:10,351
a nemůžeme pak spát.

553
00:33:10,386 --> 00:33:15,456
Ale oni spí úplně dobře.

554
00:33:15,491 --> 00:33:17,659
Zabila jsem Erica Krogha.

555
00:33:17,693 --> 00:33:19,127
Jo.

556
00:33:19,161 --> 00:33:21,529
Jak se vám spí?

557
00:33:24,433 --> 00:33:27,335
Ráno po případu
Římských číslic,

558
00:33:27,369 --> 00:33:30,638
na mě čekalo 49 novinářů.

559
00:33:30,673 --> 00:33:34,008
Čtyři dny jsem nemohl z domu.

560
00:33:34,043 --> 00:33:36,044
Tak rychle je to přestalo zajímat?

561
00:33:36,078 --> 00:33:38,913
Našli si lepší příběh.

562
00:33:38,948 --> 00:33:40,915
Střelbu ve škole.

563
00:33:43,886 --> 00:33:46,454
Nikdy o mě nevyšla jediná zpráva,

564
00:33:46,488 --> 00:33:49,857
která by neměla slovo "zabít"
v titulku.

565
00:33:49,892 --> 00:33:51,326
Studujete vrahy.

566
00:33:51,360 --> 00:33:54,629
Jo, ale proč o tom píšou?

567
00:33:54,663 --> 00:33:56,965
Ten týden jsem učil Johna jezdit na kole.

568
00:33:56,999 --> 00:33:59,367
To se do novin nedostalo.

569
00:34:00,803 --> 00:34:03,972
Násilí je návykové.

570
00:34:04,006 --> 00:34:06,407
Nakažlivé.

571
00:34:09,378 --> 00:34:11,346
A my jsme sociální zvířata,

572
00:34:11,380 --> 00:34:13,548
takže nás ostatní lidé ovlivňují.

573
00:34:13,582 --> 00:34:16,718
Hlavně rodina.

574
00:34:16,752 --> 00:34:19,512
Můj bratr mě ovlivňuje.

575
00:34:19,513 --> 00:34:22,950
Vaše situace je ještě horší.

576
00:34:22,952 --> 00:34:25,621
Howard je stále
součástí vašeho života.

577
00:34:25,655 --> 00:34:28,357
Musíte být opatrná.

578
00:34:29,592 --> 00:34:31,393
Howard nade mnou nemá kontrolu.

579
00:34:48,618 --> 00:34:50,587
"Chci koupit druhou dávku."
"Pošlu souřadnice, kam schovat prachy."

580
00:34:53,349 --> 00:34:54,750
Není nic, co by mohlo zastavit

581
00:34:54,784 --> 00:34:56,919
co se ti stane.

582
00:34:56,953 --> 00:34:59,454
Věř mi. Dělal jsem to dlouho

583
00:34:59,489 --> 00:35:02,190
před tebou.
A budu

584
00:35:02,225 --> 00:35:03,492
to dělat i po tobě.

585
00:35:57,652 --> 00:35:59,019
Protidrogové.

586
00:36:46,000 --> 00:36:48,001
Podezřelý udal našemu zdroji

587
00:36:48,035 --> 00:36:50,003
čtyři lokality kde nechat hotovost

588
00:36:50,037 --> 00:36:52,172
v parku Jamese Irwina.

589
00:36:52,206 --> 00:36:53,973
Právě teď tak činí.

590
00:36:54,008 --> 00:36:56,176
Do parku vede několik cest.

591
00:36:56,210 --> 00:36:58,244
Nevíme, kterou z nich použije.

592
00:36:58,279 --> 00:37:01,481
Zůstaňte v kontaktu
a pravidelně se hlaste.

593
00:37:01,515 --> 00:37:03,216
Používáme TAC-COM-6.

594
00:37:03,250 --> 00:37:04,284
Podezřelý je ozbrojen

595
00:37:04,318 --> 00:37:07,754
a extrémně nebezpečný. _

596
00:37:07,788 --> 00:37:09,622
Máme tam tolik lidí
kolik můžeme,

597
00:37:09,657 --> 00:37:10,623
abychom neprozradili náš zdroj.

598
00:37:10,658 --> 00:37:11,891
Není to ideální.

599
00:37:11,926 --> 00:37:13,126
Takže buďte opatrní.

600
00:37:13,160 --> 00:37:15,128
Otázky?

601
00:37:15,162 --> 00:37:19,032
Dostaneme toho sráče.

602
00:37:32,012 --> 00:37:34,748
Jsi v pořádku?

603
00:37:37,371 --> 00:37:39,280
Za 5 minut vyzvednu Mattyho.

604
00:37:39,286 --> 00:37:41,187
Musím jít.

605
00:37:41,222 --> 00:37:43,823
Děláš si srandu, ne?
- Ne.

606
00:37:43,858 --> 00:37:46,726
O čem to mluvíš? Jsme na pozici.

607
00:37:46,761 --> 00:37:47,927
- Tohle je největší případ, co jsme kdy měli.
Vzpomínáš si

608
00:37:47,962 --> 00:37:49,729
jak jsem podezřelýmu
v případu Angely Earlyové řekla,

609
00:37:49,764 --> 00:37:51,197
že můj bratr byl zavražděn?

610
00:37:51,232 --> 00:37:53,199
- Jo.
- Vrah to udělá znovu.

611
00:37:53,234 --> 00:37:56,136
Ale pokud odejdu hned teď,
můžu ho chytit. Prosím, prostě...

612
00:37:56,170 --> 00:37:57,804
Neumím to vysvětlit.
Budeš mě krýt?

613
00:38:01,842 --> 00:38:03,777
Jo. Běž.

614
00:38:03,811 --> 00:38:04,944
Děkuju.

615
00:38:24,732 --> 00:38:27,233
Vrátíme se brzy.

616
00:38:55,029 --> 00:38:58,331
No...

617
00:38:58,365 --> 00:39:00,967
Na tenhle večer jsem se dlouho těšil

618
00:39:01,001 --> 00:39:02,368
Matty.

619
00:39:12,379 --> 00:39:14,280
Hey.

620
00:39:14,348 --> 00:39:16,349
Co to děláte?

621
00:39:16,383 --> 00:39:19,819
V pořádku. Pittsburghská policie.

622
00:39:19,854 --> 00:39:21,754
Říkal jsem si, že dnes

623
00:39:21,789 --> 00:39:24,958
tě naučím hrát novou hru.

624
00:39:24,992 --> 00:39:26,926
Jste ve službě?

625
00:39:26,961 --> 00:39:29,929
Jo. Jo, potřebuju, abyste
mi přestal svítit do očí,

626
00:39:29,964 --> 00:39:31,698
vrátil se do auta,
zhasl světla

627
00:39:31,732 --> 00:39:33,032
a hned odsud odjel, okay?

628
00:39:39,173 --> 00:39:43,042
Buď tu jako doma.

629
00:39:54,555 --> 00:39:57,290
Znám hru pro velký kluky,
kterou si můžeme zahrát.

630
00:40:02,796 --> 00:40:04,898
Slyším vás detektive, ale, uh,

631
00:40:04,965 --> 00:40:07,433
musím nejdřív zastřelit vás.

632
00:41:12,533 --> 00:41:16,169
38101, kód 3, důstojník raněn.

633
00:41:16,203 --> 00:41:18,171
Opakuji, kód 3, důstojník raněn.

634
00:41:34,465 --> 00:41:36,869
Vesmírný kovboj právě
postřelil pittsburghského policistu.

635
00:41:37,426 --> 00:41:38,337
<i>Je to moje vina.</i>

636
00:41:38,500 --> 00:41:39,641
Mého přítele málem zabili,

637
00:41:39,737 --> 00:41:41,088
<i>Nemyslelo mi to jasně a teď--</i>

638
00:41:41,156 --> 00:41:43,711
Catherine, nepřemýšlíš jasně už
dlouho.

639
00:41:44,755 --> 00:41:46,205
<i>Zase s tím začal.</i>

640
00:41:50,538 --> 00:41:52,099
<i>Potřebuju pomoct ho chytit.</i>

641
00:41:52,288 --> 00:41:53,531
<i>Za jakou cenu?</i>

642
00:41:53,618 --> 00:41:54,777
<i>Nemohla bych žít sama se sebou--</i>

643
00:41:54,886 --> 00:41:56,728
<i>Na to je už moc pozdě.</i>

644
00:41:57,531 --> 00:41:58,829
Catherine!

........