1
00:00:00,500 --> 00:00:03,400
Slibuji sloužit a následovat
naši panovnici, královnu Isabel.

2
00:00:04,397 --> 00:00:12,045
Stejně jako prince, krále, a našeho
pána Fernanda, jako jejího zákonného manžela.

3
00:00:12,570 --> 00:00:13,851
V Cervera, než jsi se oženil,

4
00:00:14,409 --> 00:00:16,001
jsi souhlasil, že bude vládnout.

5
00:00:16,001 --> 00:00:17,133
Ale ne, abych byl přehlížen.

6
00:00:17,133 --> 00:00:19,700
Potupen cestou k trůnu.

7
00:00:19,700 --> 00:00:21,667
Můj manžel je zaneprázdněn v Aragonii.

8
00:00:21,667 --> 00:00:23,600
Brzy se v Segovii ke mně připojí.

9
00:00:23,600 --> 00:00:26,567
Můj pane, vstupujeme na kastilskou půdu!

10
00:00:26,567 --> 00:00:28,433
Buďte první, kdo odpřísáhne věrnost

11
00:00:28,433 --> 00:00:29,700
novému králi Kastilie.

12
00:00:29,700 --> 00:00:33,433
Před několika dny jsme již přísahali
vaší manželce, královně Isabel.

13
00:00:33,433 --> 00:00:35,367
Fernando musí přijet brzy.

14
00:00:35,367 --> 00:00:38,767
Pak Kastilie uvidí, že Aragonie vás podporuje.

15
00:00:38,767 --> 00:00:40,233
Potřebujeme Carrilla.

16
00:00:40,233 --> 00:00:41,567
Korunovat Juanu?

17
00:00:41,567 --> 00:00:44,000
Žádám tě, abys to řešil.

18
00:00:44,000 --> 00:00:47,066
Jak poplyne čas, koruna jí
bude držet pevněji.

19
00:00:47,066 --> 00:00:49,200
Splním vaše očekávání.

20
00:00:49,200 --> 00:00:51,400
Nepotřebuji marné sliby.

21
00:00:51,400 --> 00:00:53,266
Pokud to nedokážete, tak mi to řekněte.

22
00:00:53,266 --> 00:00:55,000
Vím, na které dveře zaklepat.

23
00:00:55,000 --> 00:00:57,066
Dveře mocnějších než zde.

24
00:00:57,066 --> 00:01:00,266
Fernando si uvědomil, že ztrací Isabel.

........