1
00:00:01,770 --> 00:00:04,004
<i>V predchádzajúcich častiach Dominion...</i>

2
00:00:04,039 --> 00:00:06,907
V tejto vojne sa
nižší anjeli

3
00:00:06,942 --> 00:00:08,142
pridali ku Gabrielovi,

4
00:00:08,176 --> 00:00:10,377
nemohli zostúpiť na Zem
bez tela.

5
00:00:10,412 --> 00:00:11,679
Tak kradli naše.

6
00:00:11,713 --> 00:00:14,982
Potom prichádzali chýry
o vyvolenom dieťati.

7
00:00:15,016 --> 00:00:16,250
Musíš sa porozprávať
so svojím otcom.

8
00:00:16,284 --> 00:00:17,418
Poviem mu o nás,

9
00:00:17,452 --> 00:00:19,386
a získame jeho súhlas
aby sme sa vzali.

10
00:00:19,421 --> 00:00:21,388
- Alex?
- Otec?

11
00:00:21,423 --> 00:00:23,057
V podstate si ma nechal zomrieť.

12
00:00:23,091 --> 00:00:25,526
Gabriel mobilizuje na ďalšiu vojnu.

13
00:00:25,560 --> 00:00:29,864
A tak ako Gabriel, niektorí z nich vždy
nenávideli človeka.

14
00:00:29,898 --> 00:00:31,665
Veľmocní sú oveľa nebezpečnejší

15
00:00:31,700 --> 00:00:32,867
než anjeli, ktorí ovládli ľudstvo

16
00:00:32,901 --> 00:00:34,501
počas vyhladenia.

17
00:00:44,479 --> 00:00:45,946
To je delegácia z Heleny.

18
00:00:45,981 --> 00:00:47,181
Myslíš že to je to dieťa?

19
00:00:47,215 --> 00:00:48,749
Vyvolené dieťa je mýtus.

20
00:00:48,783 --> 00:00:51,085
Helena má jediné
vojenské letectvo v oblasti.

21
00:00:51,119 --> 00:00:54,588
Ten kripel Riesen už nebude prekážkou,

22
00:00:54,623 --> 00:00:56,490
hneď ako sa staneš pánom mesta.

23
00:00:56,524 --> 00:00:58,826
Je mi veľkým potešením oznámiť vám

........