1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
Subtitles by DramaFever
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

2
00:00:05,141 --> 00:00:07,117
<i>[Třetí rok panování císaře Gojonga.]</i>

3
00:00:07,117 --> 00:00:10,478
<i>[Liberálové a konzervativci byli
v Joseonu v tvrdé opozici.]</i>

4
00:00:10,478 --> 00:00:14,014
<i>[Konfuciánští učenci vyznávali
osvícenskou politiku císaře Gojonga]</i>

5
00:00:14,014 --> 00:00:16,172
<i>[a jejich pochybnosti
vůči ozbrojencům,]</i>

6
00:00:16,173 --> 00:00:18,331
<i>[kteří měli nový typ zbraně,
padaly jedna po druhé...]</i>

7
00:00:31,547 --> 00:00:34,756
<i>On... se určitě objeví.</i>

8
00:00:37,615 --> 00:00:39,257
Dneska ho musíme zatknout!

9
00:00:40,646 --> 00:00:41,780
Mějte to na paměti!

10
00:00:43,367 --> 00:00:45,387
On je střelec!

11
00:00:45,847 --> 00:00:48,426
<i>Používá západní zbraň!</i>

12
00:00:49,242 --> 00:00:51,126
<i>Buďte neústupní!</i>

13
00:00:51,126 --> 00:00:54,322
Můžete ho chytit,
pokud neztratíte kuráž!

14
00:00:54,322 --> 00:00:55,904
Pane!

15
00:00:58,334 --> 00:01:00,057
Našli jsme ho.

16
00:01:02,008 --> 00:01:05,095
Pohyb!

17
00:01:11,540 --> 00:01:14,889
<i>Odložme naše neshody
a chraňme Joseon!</i>

18
00:01:14,889 --> 00:01:16,826
Nenechejte se těmito slovy zmást.

19
00:01:16,826 --> 00:01:20,221
Ti muži se nepokoušejí
Joseon chránit!

20
00:01:20,221 --> 00:01:23,832
<i>V Joseonu...</i>
- Vy běžte tam a vy tudy!

21
00:01:23,832 --> 00:01:24,980
- Ano, pane!
- Ano, pane!

22
00:01:26,530 --> 00:01:31,941
<i>To, co ti lidé doopravdy chrání,
je jejich nahromaděná moc!</i>

23
........