1
00:00:00,022 --> 00:00:02,339
V předchozích dílech...

2
00:00:02,341 --> 00:00:04,725
Lidé nepotřebují,
abys je ochraňoval, Michaeli.

3
00:00:04,759 --> 00:00:06,727
Mají svého Vyvoleného.

4
00:00:06,761 --> 00:00:08,645
Gabriel o tobě ví.

5
00:00:08,680 --> 00:00:09,897
Co ví?

6
00:00:09,931 --> 00:00:12,864
Jestli jsem ten,
kdo má zachránit lidskou rasu,

7
00:00:12,984 --> 00:00:15,519
tak musím být zatraceně silný, ne?

8
00:00:21,448 --> 00:00:23,110
Za 25 let jsi mi nikdy neřekl

9
00:00:23,161 --> 00:00:24,695
o tom novém
typu andělů jako Roan.

10
00:00:24,746 --> 00:00:26,330
Vega na tohle není připravena.

11
00:00:26,364 --> 00:00:29,582
Vyšší řád andělů se téhle války
nechtěl nikdy zúčastnit.

12
00:00:29,702 --> 00:00:31,451
Nepovažoval jsem je za hrozbu.

13
00:00:36,874 --> 00:00:38,258
Nevezmu si Williama Whela.

14
00:00:38,293 --> 00:00:40,210
Protože miluješ Alexe.

15
00:00:40,212 --> 00:00:41,345
Ano.

16
00:00:41,379 --> 00:00:42,879
Andělé nám vzali všechno,

17
00:00:42,931 --> 00:00:45,882
a i přesto jsou tady idioti,
kteří je stále uctívají.

18
00:00:45,934 --> 00:00:47,684
Můj synu.

19
00:00:49,220 --> 00:00:50,721
Jsem pořád Evelynina manželka.

20
00:00:50,772 --> 00:00:52,773
Tahle ostuda se jí nebude líbit.

21
00:00:52,807 --> 00:00:54,608
Co jsi to udělala?

22
00:00:54,642 --> 00:00:57,227
Důležitější je,
Davide, co jsi udělal ty?

23
00:00:57,229 --> 00:00:59,396
Ty odcházíš.
Potřebuješ mě.

24
........