1
00:00:22,100 --> 00:00:25,200
Před 29 lety

2
00:00:33,440 --> 00:00:35,240
Kdo má vaši důvěru?

3
00:00:38,080 --> 00:00:40,040
Jak to víte?

4
00:00:42,760 --> 00:00:44,640
Podle toho, jak působí...

5
00:00:46,960 --> 00:00:48,840
nebo co říkají?

6
00:00:51,040 --> 00:00:52,680
Co dělají?

7
00:00:54,240 --> 00:00:55,520
Jak?

8
00:01:18,840 --> 00:01:20,720
Všichni máme tajemství.

9
00:01:23,920 --> 00:01:27,600
Všichni lžeme,
jen abychom je utajili

10
00:01:28,840 --> 00:01:30,560
před ostatními,

11
00:01:32,080 --> 00:01:34,280
a sami před sebou.

12
00:01:39,320 --> 00:01:40,920
Jenže někdy,

13
00:01:43,200 --> 00:01:44,760
zřídkakdy,

14
00:01:48,760 --> 00:01:51,800
se může stát něco,
kvůli čemu nemáte na vybranou

15
00:01:53,200 --> 00:01:54,800
a musíte tajemství odhalit.

16
00:01:59,320 --> 00:02:02,480
A dovolit světu, aby vás viděl
takového, jaký doopravdy jste.

17
00:02:06,680 --> 00:02:08,960
Vaše tajné já.

18
00:02:26,320 --> 00:02:28,710
Ale většinou lžeme.

19
00:02:28,760 --> 00:02:31,510
Naše tajemství
ukrýváme před ostatními,

20
00:02:31,560 --> 00:02:33,000
sami před sebou.

21
00:02:34,160 --> 00:02:38,510
A úplně nejlíp to jde tehdy,
když si toho sami nejste vědomi.

22
00:02:38,560 --> 00:02:40,760
Když se nad tím zamyslíte takhle,

23
00:02:42,760 --> 00:02:44,960
tak je zázrak,
že vůbec někomu věříme.

24
00:03:13,360 --> 00:03:15,040
........