1
00:00:19,604 --> 00:00:28,441
Hana no Ato
(After the Flowers)

2
00:00:39,952 --> 00:00:41,574
Byla to císařská legenda,

3
00:00:41,575 --> 00:00:44,440
která zavedla tento zvyk.

4
00:00:44,441 --> 00:00:46,788
Pozorování květů sakur

5
00:00:46,789 --> 00:00:53,229
bylo původně zvykem,
omezujícím se na elity císařského dvora.

6
00:00:53,230 --> 00:00:57,389
Byl to nádherný pohled
na sakury rozkvetlé podél řeky.

7
00:00:57,390 --> 00:01:02,029
Přestože se to nesmělo,
bylo to příjemné.

8
00:01:02,030 --> 00:01:04,856
Poobědvat uprostřed květů.

9
00:01:04,857 --> 00:01:07,347
Uslyšíte lidi,
smějící se a v dobré náladě.

10
00:01:07,348 --> 00:01:11,378
Užívající si potěchy a klidu.

11
00:01:12,638 --> 00:01:14,104
Nicméně...

12
00:01:14,105 --> 00:01:17,237
to není všechno.

13
00:01:17,238 --> 00:01:20,947
Květy nefascinují jen ženy a děti,

14
00:01:20,948 --> 00:01:24,567
ale překračují hierarchie
a společenské postavení.

15
00:01:24,568 --> 00:01:29,397
Tak, že každý člověk může
oceňovat jejich plnou krásu.

16
00:01:29,398 --> 00:01:33,257
Říká se, že se sám císař jednou přišel podívat
na květy, přestrojený za neznámého válečníka.

17
00:01:33,258 --> 00:01:40,268
Hledal nevěstu uprostřed
kvetoucích květů.

18
00:01:40,648 --> 00:01:44,717
Zda to je jen příběh, to nevím.

19
00:01:44,718 --> 00:01:46,721
Ale jako pověst se rozšířil.

20
00:01:46,722 --> 00:01:52,242
Kdykoliv rozkvetou sakury, rodiny
se obléknou do slavnostních kimon.

21
00:01:52,243 --> 00:01:55,127
Ale mojí babičce to bylo jedno.

22
00:01:55,128 --> 00:01:58,937
Ji zajímal meč a bojové umění.

23
00:01:58,938 --> 00:02:03,237
........