1
00:00:00,020 --> 00:00:03,190
Kdo má vaši důvěru?

2
00:00:03,240 --> 00:00:04,520
Kde berete jistotu?

3
00:00:06,560 --> 00:00:07,680
Podle toho, jak působí?

4
00:00:09,240 --> 00:00:10,990
Nebo co říkají?

5
00:00:11,040 --> 00:00:12,080
Co dělají?

6
00:00:13,760 --> 00:00:16,680
Všichni máme tajemství.

7
00:00:21,040 --> 00:00:22,600
Jenže někdy...

8
00:00:23,680 --> 00:00:24,720
zřídkakdy,

9
00:00:25,920 --> 00:00:29,680
se může stát něco,
kvůli čemu nemáte na vybranou

10
00:00:30,400 --> 00:00:32,720
a musíte to tajemství odhalit.

11
00:00:33,960 --> 00:00:37,240
Dovolit světu, aby vás viděl
takového, jaký jste doopravdy.

12
00:00:38,400 --> 00:00:40,390
Vaše tajné já.

13
00:00:40,440 --> 00:00:43,590
Ale většinou lžeme,

14
00:00:43,640 --> 00:00:45,910
naše tajemství
ukrýváme před ostatními

15
00:00:45,960 --> 00:00:48,080
i sami před sebou.

16
00:00:50,240 --> 00:00:52,950
Když se nad tím takhle zamyslíte,

17
00:00:53,000 --> 00:00:55,720
tak je zázrak,
že vůbec někomu věříme.

18
00:01:02,400 --> 00:01:05,760
Před osmi lety

19
00:01:12,160 --> 00:01:14,720
Dům únosců, Gaza

20
00:02:14,120 --> 00:02:15,200
Neboj se.

21
00:02:18,400 --> 00:02:19,440
Jsem v bezpečí.

22
00:02:21,240 --> 00:02:22,960
Já to nezvládnu.

23
00:02:30,360 --> 00:02:33,560
Je-li tohle ta cena... za národ.

24
00:02:52,060 --> 00:02:54,660
Osm let poté

........