1
00:02:11,990 --> 00:02:28,075
RECTIFY 2x04 - Donald the Normal
Překlad: tarba

2
00:02:28,840 --> 00:02:38,075
Překlad sponzorují TrickaZeSerialu.cz

2
00:02:42,840 --> 00:02:46,075
Zlato, kdy přijdou Kent a Joon?

2
00:02:46,110 --> 00:02:47,343
Kolem druhé.

3
00:02:47,378 --> 00:02:48,645
Skoro připravený?

4
00:02:48,679 --> 00:02:50,947
- Ještě ne.
- Dobře.

5
00:02:50,981 --> 00:02:53,583
Po kostele musíme nachystat propan.

6
00:02:53,617 --> 00:02:54,717
Jasně, zlati.

7
00:03:04,828 --> 00:03:07,497
Co se děje, Teddy?

8
00:03:07,531 --> 00:03:09,766
Jen koukám na telku, Tawney.

9
00:03:09,800 --> 00:03:13,970
Pořád jde o papíry k půjčce?

10
00:03:14,004 --> 00:03:16,806
Mohla jsi ve mně víc věřit.

11
00:03:16,840 --> 00:03:20,176
- Proto jsem to podepsala.
- Nakonec.

12
00:03:20,210 --> 00:03:23,046
Prostě... potřebovala jsem trochu
času, abych o tom popřemýšlela.

13
00:03:23,080 --> 00:03:24,947
Jednou tě požádám,
abys mi věřila,

14
00:03:24,982 --> 00:03:26,783
a ty o tom musíš popřemýšlet?

15
00:03:26,817 --> 00:03:30,620
Víš, pořád se trochu zlobím.

16
00:03:30,654 --> 00:03:33,323
Děje se ještě něco jiného?

17
00:03:35,426 --> 00:03:37,894
Pusť mě k sobě.

18
00:03:40,230 --> 00:03:43,533
Mluv se mnou, zlato.

19
00:03:46,337 --> 00:03:49,439
Pořád se nemůžu přenést přes to,
co jsi mi řekla o tobě a Danielovi.

20
00:03:51,342 --> 00:03:53,009
Myslel jsem, že to dokážu,

21
00:03:53,043 --> 00:03:56,713
ale nemůžu prostě jen tak lusknout
prsty a dostat to z hlavy.

22
........