1
00:00:00,196 --> 00:00:01,969
V předchozích dílech...

2
00:00:01,970 --> 00:00:02,761
Já neuteču.

3
00:00:02,762 --> 00:00:04,861
Ale proces bude mít za
následek to, že tě oběsí.

4
00:00:04,862 --> 00:00:07,473
John Alden je můj přítel,
možná můj jediný.

5
00:00:07,474 --> 00:00:10,587
Ty bys dovolil přátelství stát
v cestě svého vzestupu?

6
00:00:10,603 --> 00:00:12,122
Je nevinný.

7
00:00:12,123 --> 00:00:15,063
Vy chcete, aby
John Alden žil.

8
00:00:15,087 --> 00:00:18,478
Že síly té masky...

9
00:00:18,487 --> 00:00:22,713
mohou být ovládány
pouze některými lidmi.

10
00:00:22,733 --> 00:00:24,000
Říkáš, že jsem...

11
00:00:24,001 --> 00:00:25,401
Čarodějnice.

12
00:00:26,503 --> 00:00:29,806
Slíbilas, že budou v bezpečí,
ale ony jsou mrtvé!

13
00:00:29,807 --> 00:00:31,607
Shromáždi mladé,

14
00:00:31,608 --> 00:00:34,572
chudé a trpící.

15
00:00:34,589 --> 00:00:37,049
To oni budou
naší armádou.

16
00:00:41,886 --> 00:00:43,452
Víte, co s tím dělat?

17
00:00:43,453 --> 00:00:45,476
Na světě je ještě
pro nás místo.

18
00:00:45,491 --> 00:00:47,023
Jedině ve snu.

19
00:00:47,024 --> 00:00:48,914
Sni se mnou.

20
00:01:09,780 --> 00:01:11,715
Jsi jedna z nich?

21
00:01:11,716 --> 00:01:13,449
Teď už to víš.

22
00:01:13,450 --> 00:01:17,028
Vím co?

23
00:01:17,048 --> 00:01:19,340
Že ty jsi čarodějnice?

........