1
00:00:00,000 --> 00:00:02,799
- Jsem William Goffe. - Bojoval
jste po boku Olivera Cromwella

2
00:00:02,800 --> 00:00:04,100
a podepsal jste rozsudek
Charlese Stuarta.

3
00:00:04,145 --> 00:00:08,074
Otec bojoval za pravou republiku.
Je to hrdina, jako Edward Sexby.

4
00:00:08,075 --> 00:00:09,390
Edward Sexby byl můj otec.

5
00:00:09,420 --> 00:00:11,815
Dokážete se smát
do tváře králových nepřátel?

6
00:00:11,816 --> 00:00:14,196
Pokud to udrží mého
otce dál od kata...

7
00:00:14,197 --> 00:00:15,795
Svou půdu vám nikdy neprodám.

8
00:00:15,796 --> 00:00:18,970
Děti teď pracují ve dne v noci,
kopou jíl, abyste vy zbohatl

9
00:00:18,971 --> 00:00:21,909
- a ony živořily. - Král chce
nové město, co nahradí to,

10
00:00:21,910 --> 00:00:26,033
- které katolíci spálili.
- Bylo to spiknutí zlých lidí.

11
00:00:26,034 --> 00:00:28,242
Popírat spiknutí
papeženců je velezrada.

12
00:00:28,243 --> 00:00:31,389
Mladí Američané jako vy
musí získat skutečnou svobodu.

13
00:00:31,390 --> 00:00:33,753
Nebudeme vaši pomoc potřebovat,
pane, jsme všichni.

14
00:00:33,754 --> 00:00:36,214
Budeme se potřebovat navzájem,
až nás obklopí chaos.

15
00:00:36,215 --> 00:00:40,424
- Goffe mluvil o ženě v Anglii.
Pošli jí jeho prsten. - Ale kam?

16
00:00:40,425 --> 00:00:42,237
Má dům v Oxfordshiru.

17
00:00:42,238 --> 00:00:44,294
Když budu v domě Fanshaweových
vašima očima a ušima,

18
00:00:44,295 --> 00:00:46,097
co mám vidět a slyšet, můj pane?

19
00:00:46,098 --> 00:00:48,221
Přineste mi něco, abych toho
starého papežence chytil.

20
00:00:48,222 --> 00:00:50,575
Jakmile je králík
v pasti, kvičí.

21
00:01:21,282 --> 00:01:25,416
Nejsem zraněna, matko.
Nejsem ani zneuctěna.
........