1
00:00:04,614 --> 00:00:08,784
<i>Letěla jsem do vesmíru
na třináctiměsíční individuální misi.</i>

2
00:00:10,787 --> 00:00:12,988
<i>Domů jsem se nevrátila sama.</i>

3
00:00:14,878 --> 00:00:18,414
<i>Můj manžel vyrobil androida
podobného člověku, Humanicha.</i>

4
00:00:18,415 --> 00:00:20,616
<i>Jeho jméno je Ethan... je to prototyp.</i>

5
00:00:21,751 --> 00:00:23,786
<i>Toto je příběh o Zemi...</i>

6
00:00:23,787 --> 00:00:24,553
Ethane!

7
00:00:25,188 --> 00:00:26,488
<i>Příběh o rodině...</i>

8
00:00:30,493 --> 00:00:32,761
<i>Příběh o přežití.</i>

9
00:00:38,221 --> 00:00:39,488
<i>V dřívějších dílech jste viděli. </i>

10
00:00:39,489 --> 00:00:41,700
Jsme rádi, že tě máme zpět, Molly.

11
00:00:41,701 --> 00:00:42,475
Chyběla jsi nám.

12
00:00:43,263 --> 00:00:44,586
<i>Její manžel John dnes přednesl</i>

13
00:00:44,587 --> 00:00:47,480
prezentaci vaší radě,
ale financování bylo zamítnuto.

14
00:00:47,481 --> 00:00:50,126
<i>Díky vaší přímluvě bychom
se mohli té rodině víc přiblížit.</i>

15
00:00:51,047 --> 00:00:52,731
<i>Zemřel, než jsem sem nastoupil.</i>

16
00:00:52,732 --> 00:00:53,952
<i>- Byli jste si blízcí?
- Ano.</i>

17
00:00:53,953 --> 00:00:55,786
- Byl to dobrý chlap.
- Jsem Gord Kerr.

18
00:00:55,787 --> 00:00:57,643
Nový zástupce ředitele.

19
00:00:57,644 --> 00:00:59,182
Žádám tě jen o trochu času.

20
00:00:59,183 --> 00:01:01,277
- Jako svou přítelkyni.
- Molly, tohle poputuje

21
00:01:01,278 --> 00:01:03,345
rovnou k řediteli Sparksovi... nemůžu lhát.

22
00:01:03,346 --> 00:01:04,963
Musíme hned odejít.

23
00:01:04,964 --> 00:01:06,005
- Ne!
- Ethane!

........