1
00:00:01,452 --> 00:00:03,255
<i> V předchozích dílech...</i>

2
00:00:12,318 --> 00:00:14,586
Detektive Sullivanová,
rozumíte tomu, že jste zodpovědná...

3
00:00:14,620 --> 00:00:16,354
za pana Rombu a vše, co udělá?

4
00:00:16,388 --> 00:00:18,089
On poruší zákon, vy porušíte zákon.

5
00:00:18,123 --> 00:00:20,265
To on ti přejel tu nohu?

6
00:00:20,265 --> 00:00:21,595
To je ale ironie.

7
00:00:21,595 --> 00:00:23,257
Luke Capella byl propuštěn z vězení.

8
00:00:23,312 --> 00:00:26,528
- Corleones z jižního Brooklynu?
- Můj otec po Capellových šel.

9
00:00:26,720 --> 00:00:28,488
Zastřelil Tommyho Capellu.

10
00:00:28,522 --> 00:00:31,190
Ale s jeho vnučkou
jste byl očividně kamarádky.

11
00:00:31,225 --> 00:00:33,092
<i> Ano, Anabella
byla má nejlepší kamarádka.</i>

12
00:00:33,127 --> 00:00:34,994
Tak ráda tě vidím.

13
00:00:35,028 --> 00:00:37,096
Tvůj otec se mě snažil dostat
a podívej, co se mu stalo.

14
00:00:37,130 --> 00:00:41,267
Jestli zjistím, že jsi měl cokoliv
společného s vraždou mého otce, zabiju tě sama!

15
00:00:41,301 --> 00:00:43,936
Luke Capella si nikdy
neobjednal útok na tvého otce.

16
00:00:43,971 --> 00:00:48,140
<i>Anabella převzala rodinný podnik
potom, co tvůj otec zabil Tommyho.</i>

17
00:00:48,175 --> 00:00:50,376
Ona je nový kmotr.

18
00:00:54,081 --> 00:00:56,048
Pět dolarů za lahev vody?

19
00:00:57,251 --> 00:00:59,485
Připadám vám snad
jako francouzská turistka?

20
00:01:01,488 --> 00:01:02,955
- Hej! Hej!
- Hej!

21
00:01:06,059 --> 00:01:08,027
- Prosím, řekněte, že nejste zraněná.
- Zastavte ho někdo!

22
00:01:08,061 --> 00:01:10,430
Ne, jsem v pořádku, jsem v pořádku.

23
........