1
00:00:00,134 --> 00:00:01,750
V minulém díle...

2
00:00:01,773 --> 00:00:04,500
Spaní s andělem
z vás udělá vyvrhele.

3
00:00:04,523 --> 00:00:05,875
Přemýšlel jsem,

4
00:00:05,890 --> 00:00:08,601
co kdybychom archandělovi
porozuměli lépe?

5
00:00:08,625 --> 00:00:11,679
Rád bych zprávy o vašich zjištěních
hned, jak je budete mít.

6
00:00:11,702 --> 00:00:14,612
Edwarde, vím, že chodíš každých
pár týdnů za hradby města.

7
00:00:14,628 --> 00:00:18,605
- Ale proč?
- Chyběls mi.

8
00:00:18,608 --> 00:00:21,420
- Co mi neříkáš?
- Jsem nemocný, Claire.

9
00:00:21,444 --> 00:00:24,314
Připojte se ke mně
a připravme našeho nováčka.

10
00:00:24,325 --> 00:00:26,832
Bratra Paula.

11
00:00:29,765 --> 00:00:31,465
Dohodla jsem se s otcem.

12
00:00:31,500 --> 00:00:33,968
Přestane zadržovat
nevinné lidi

13
00:00:34,002 --> 00:00:38,438
a vypracuje základní listinu práv
pro každého muže, ženu a dítě ve Veze.

14
00:00:38,438 --> 00:00:41,641
Jak se ti to povedlo?

15
00:00:41,664 --> 00:00:44,374
- Souhlasila jsem s tím, že si tě
vezmu. - Alexi, mohu ti pomoct.

16
00:00:44,389 --> 00:00:47,100
Mohu tě učit, ale jen
pokud budeš chtít.

17
00:00:47,125 --> 00:00:50,091
Chci se učit. O všem.

18
00:01:36,234 --> 00:01:39,078
To je všechno, co umíš?

19
00:01:58,110 --> 00:02:02,110
- Neuspěl jsi.
- Ne, to zvládám.

20
00:02:02,126 --> 00:02:04,439
- Ještě jednou.
- Lekce skončila, Alexi.

21
00:02:04,465 --> 00:02:05,826
Jo? Vážně?

22
00:02:05,836 --> 00:02:08,570
Protože jsme tu
........