1
00:00:01,555 --> 00:00:04,031
Přesvědčení jsou větším
nepřítelem pravdy než lži...

2
00:00:04,031 --> 00:00:06,231
Způsoby lidí je rozdělují.

3
00:00:06,231 --> 00:00:08,732
Pokud usiluješ o štěstí, pak věř.

4
00:00:08,757 --> 00:00:11,072
Pokud chceš být
následovníkem pravdy, taž se.

5
00:00:21,106 --> 00:00:24,942
- Končíme? - Jo, dnes
večer se to nezvedne.

6
00:00:27,846 --> 00:00:32,449
- Uvidíš se dnes s Dannym?
- Ne, musím zpátky do kanceláře.

7
00:00:32,484 --> 00:00:35,753
Až se staneš právníkem, budou
ti platit, abys tam pracovala?

8
00:00:35,787 --> 00:00:37,789
Ne moc.

9
00:00:37,823 --> 00:00:40,858
- Jdi, vypadni odsud.
- Určitě? - Jo.

10
00:00:40,893 --> 00:00:43,194
- Máš klíče?
- Jo.

11
00:01:05,384 --> 00:01:07,819
Víte, mluvím
na veřejnosti neustále.

12
00:01:07,853 --> 00:01:10,621
Někteří lidi si myslí,
že mluvím až příliš.

13
00:01:11,890 --> 00:01:14,258
Někteří lidé v tomhle
pokoji zřejmě jen čekají,

14
00:01:14,293 --> 00:01:17,094
kdy přijde den, kdy mě
budou moct nadobro umlčet.

15
00:01:17,728 --> 00:01:19,530
Ale nikdy
na veřejnosti nemluvím

16
00:01:19,565 --> 00:01:23,334
o jediném člověku, co znám,
díky němuž nemám slov.

17
00:01:23,368 --> 00:01:27,772
<i>Za necelé 3 týdny bude
Jared Bankowski prvním mužem</i>

18
00:01:27,806 --> 00:01:31,008
<i>ve 21. století
popraveným v Pennsylvanii.</i>

19
00:01:31,043 --> 00:01:33,511
<i>Jeho zločin...
Před 12 lety</i>

20
00:01:33,545 --> 00:01:35,914
<i>byla afroamerická rodina
brutálně zavražděna</i>

21
00:01:35,948 --> 00:01:39,417
<i>ve svém domě v především
........