1
00:00:01,555 --> 00:00:04,030
<i>Přesvědčení jsou větším
nepřítelem pravdy než lži...</i>

2
00:00:04,031 --> 00:00:06,230
<i>Způsoby lidí je rozdělují.</i>

3
00:00:06,231 --> 00:00:08,732
<i>Pokud usiluješ o štěstí, pak věř.</i>

4
00:00:08,757 --> 00:00:11,735
<i>Pokud chceš být
následovníkem pravdy, taž se.</i>

5
00:00:22,097 --> 00:00:25,942
- Končíme? - Jo, dnes
večer se to nezvedne.

6
00:00:28,846 --> 00:00:33,449
- Uvidíš se dnes s Dannym?
- Ne, musím zpátky do kanceláře.

7
00:00:33,484 --> 00:00:36,753
Až se staneš právníkem, budou
ti platit, abys tam pracovala?

8
00:00:36,787 --> 00:00:38,789
Ne moc.

9
00:00:38,823 --> 00:00:41,858
- Jdi, vypadni odsud.
- Určitě? - Jo.

10
00:00:41,893 --> 00:00:44,194
- Máš klíče?
- Jo.

11
00:01:06,270 --> 00:01:09,065
Víte, mluvím
na veřejnosti neustále.

12
00:01:09,095 --> 00:01:11,621
Někteří lidi si myslí,
že mluvím až příliš.

13
00:01:12,890 --> 00:01:15,258
Někteří lidé v tomhle
pokoji zřejmě jen čekají,

14
00:01:15,293 --> 00:01:18,094
kdy přijde den, kdy mě
budou moct nadobro umlčet.

15
00:01:18,728 --> 00:01:20,530
Ale nikdy
na veřejnosti nemluvím

16
00:01:20,565 --> 00:01:24,334
o jediném člověku, co znám,
díky němuž nemám slov.

17
00:01:24,368 --> 00:01:28,772
<i>Za necelé 3 týdny bude
Jared Bankowski prvním mužem</i>

18
00:01:28,806 --> 00:01:32,008
<i>ve 21. století
popraveným v Pennsylvanii.</i>

19
00:01:32,043 --> 00:01:34,511
<i>Jeho zločin...
Před 12 lety</i>

20
00:01:34,545 --> 00:01:36,914
<i>byla afroamerická rodina
brutálně zavražděna</i>

21
00:01:36,948 --> 00:01:40,417
<i>ve svém domě v především
........