1
00:00:00,000 --> 00:00:02,012
Kdo má vaši důvěru?

2
00:00:03,646 --> 00:00:04,665
Děkuji.

3
00:00:04,666 --> 00:00:06,658
Kde berete jistotu?

4
00:00:06,749 --> 00:00:09,213
Vítězem kontraktu pro třetí fázi

5
00:00:09,225 --> 00:00:10,993
se stává Samir Mešal.

6
00:00:11,043 --> 00:00:12,599
Podle toho jak působí?

7
00:00:12,649 --> 00:00:14,083
Dívejte se jinam,
než je Samir Mešal.

8
00:00:15,710 --> 00:00:16,725
Ráda souhlasím.

9
00:00:16,726 --> 00:00:18,717
Nebo co říkají?

10
00:00:18,718 --> 00:00:19,749
Nessa Steinová.

11
00:00:19,750 --> 00:00:22,749
Není tak docela taková, jak se jeví.

12
00:00:22,750 --> 00:00:24,757
Co dělají?

13
00:00:24,758 --> 00:00:27,721
Zůstala bys, kdybych ti řekl pravdu?

14
00:00:27,722 --> 00:00:29,733
Všichni máme svá tajemství.

15
00:00:29,734 --> 00:00:31,713
Kasime!

16
00:00:31,714 --> 00:00:32,738
Ale občas...

17
00:00:34,710 --> 00:00:37,738
se může stát věc,
kvůli které nemáme na vybranou

18
00:00:38,778 --> 00:00:40,761
a musíme tajemství odhalit

19
00:00:40,762 --> 00:00:43,758
a dovolit světu, aby nás viděl
takové, jakými jsme doopravdy,

20
00:00:46,742 --> 00:00:48,729
naše tajné já.

21
00:00:48,730 --> 00:00:49,753
Oni to ví.

22
00:00:49,754 --> 00:00:52,701
Ale většinou lžeme,

23
00:00:52,702 --> 00:00:54,765
svá tajemství ukrýváme před ostatními

24
00:00:54,766 --> 00:00:56,789
i sami před sebou.

25
........