1
00:00:01,090 --> 00:00:05,523
<i>V minulém díle...</i>

2
00:00:05,529 --> 00:00:10,903
Mercy Lewisovou najdu
s vaší pomocí, nebo bez ní.

3
00:00:10,919 --> 00:00:12,552
Říkáš, že jsem...

4
00:00:12,566 --> 00:00:15,456
Čarodějnice.

5
00:00:15,511 --> 00:00:18,880
Zítra přednesu případ
Johna Aldena radě.

6
00:00:18,888 --> 00:00:20,724
Je nevinný.

7
00:00:20,746 --> 00:00:22,815
A ty to víš.

8
00:00:24,345 --> 00:00:26,391
Z rozkazu Increase Mathera,

9
00:00:26,403 --> 00:00:29,001
vás tímto zatýkám.

10
00:00:31,970 --> 00:00:33,782
Rozhodl jsem se kapitána
Aldena obhajovat.

11
00:00:33,786 --> 00:00:35,321
Obhajovat?

12
00:00:55,088 --> 00:00:58,678
Nechte děti přicházet ke mně,

13
00:00:58,679 --> 00:01:04,584
neboť takovým patří
království ďáblovo.

14
00:01:04,585 --> 00:01:06,476
Pojď.

15
00:01:06,500 --> 00:01:08,327
Posaď se tu,
ubohý chlapče.

16
00:01:08,342 --> 00:01:13,591
Ubohý, sladký chlapče, jehož nechala
vlastní rodina upracovat se k smrti.

17
00:01:13,622 --> 00:01:16,426
Každý, každičký den,

18
00:01:16,448 --> 00:01:19,166
což tě učinilo nevhodným pro
pohřeb v posvěcené půdě,

19
00:01:19,167 --> 00:01:23,471
tak tě odhodili tady.

20
00:01:23,487 --> 00:01:26,234
Alice.

21
00:01:26,250 --> 00:01:32,171
Tys zemřela při porodu,
těhotná s bratrem své matky.

22
00:01:32,194 --> 00:01:35,348
Tady. Tady je to dítě.

23
00:01:38,300 --> 00:01:42,687
Schované, aby se
skryly důkazy.
........