1
00:00:00,100 --> 00:00:01,000
<i>V předchozích dílech…</i>

2
00:00:01,035 --> 00:00:02,565
Byl jsi s nějakou jinou?

3
00:00:02,600 --> 00:00:04,900
Byl ti nevěrný.
Říkala jsi, že ho budeš do smrti nenávidět.

4
00:00:04,935 --> 00:00:07,117
Neměl bys poslouchat ženu,
které právě zlomili srdce.

5
00:00:07,152 --> 00:00:09,265
<i>Ukončit vztah může být někdy...</i>

6
00:00:09,300 --> 00:00:11,700
Nezáleží na tom jak tomu budeme říkat.
Chci být prostě s tebou.

7
00:00:11,735 --> 00:00:13,065
Nemyslím, že by to bylo moudré.

8
00:00:13,100 --> 00:00:14,500
<i>velmi těžké.</i>

9
00:00:14,535 --> 00:00:16,417
To já spím s vaším synem.

10
00:00:16,452 --> 00:00:18,265
Ale skončilo to, Helen.

11
00:00:18,300 --> 00:00:19,500
<i>Ale udržet tajemství...</i>

12
00:00:19,535 --> 00:00:20,968
Ani zdaleka to neskončilo.

13
00:00:21,003 --> 00:00:23,001
<i>je ještě těžší.</i>

14
00:00:23,036 --> 00:00:25,000
Nejsem si jistá, že tomu rozumím.

15
00:00:25,035 --> 00:00:28,300
Zabil jsem svou sestřičku.

16
00:00:30,300 --> 00:00:33,700
Dobře, 30 sekund uplynulo.
Chci abyste to --

17
00:00:33,735 --> 00:00:35,867
počkat, počkat.
Zpátky, pojďte zpátky!

18
00:00:35,902 --> 00:00:37,965
Pojďte sem! Chci abyste si po sobě uklidili hračky.

19
00:00:38,000 --> 00:00:40,700
Kolikrát vám mám říkat
abyste si po sobě uklidili hračky!

20
00:00:40,735 --> 00:00:43,965
Chcete na zadek?
Dobře!

21
00:00:44,000 --> 00:00:50,000
<i>Rodiče dobře vychovaných dětí
se na rodiče ne tak dobře vychovaných
dívají zvláštním pohledem.</i>

22
00:00:50,035 --> 00:00:53,567
Portere, přestaň se na mě tak koukat.
Já ti ten úsměv z obličeje dostanu.

23
00:00:53,602 --> 00:00:57,100
........