1
00:00:00,967 --> 00:00:03,150
<i>V předchozích dílech Reckless...</i>

2
00:00:04,064 --> 00:00:07,089
Zástupkyně, sluší vám to.
Jako vždycky.

3
00:00:07,102 --> 00:00:09,304
Nech si ty gentlemanské
kousky pro tisk, Royi.

4
00:00:09,358 --> 00:00:12,584
- Jamie by na to mohla přijít.
- Nesmíš jí o svém utajení říct.

5
00:00:12,647 --> 00:00:14,909
Slečna Marcusová bude
město Charleston žalovat.

6
00:00:14,974 --> 00:00:16,641
Tady je konečná nabídka.

7
00:00:16,755 --> 00:00:21,112
Nabídli mi půl milionu
za urovnání případu.

8
00:00:24,042 --> 00:00:26,471
Arlissi. Pomoc!

9
00:00:26,745 --> 00:00:29,617
- Chci vidět ty chybějící záběry.
- Byl tam Preston.

10
00:00:35,129 --> 00:00:36,556
Jamie?

11
00:00:54,937 --> 00:00:56,455
Jamie.

12
00:00:58,609 --> 00:01:00,326
Dej mi ten klíč, Prestone.

13
00:01:06,124 --> 00:01:07,581
- Jamie...
- Vážně?

14
00:01:08,525 --> 00:01:10,848
Myslíš, že se
z tohohle můžeš vymluvit?

15
00:01:11,543 --> 00:01:13,070
Není to, jak si myslíš.

16
00:01:13,845 --> 00:01:17,719
Nebyl jsem s ní.
Jen jsem byl tam.

17
00:01:17,774 --> 00:01:21,328
Jen ses díval?
A to má být v pořádku?

18
00:01:26,166 --> 00:01:31,399
Byla to chyba.
Byla to velká chyba.

19
00:01:31,761 --> 00:01:34,354
Ty jsi nikdy neudělala
nic, čeho bys litovala?

20
00:01:37,032 --> 00:01:42,669
Víš, kolikrát v životě jsem
někomu dala klíč od domu?

21
00:01:45,567 --> 00:01:47,257
Nikdy.

22
00:01:49,090 --> 00:01:51,016
Ale tobě jsem ho dala.
........